داده ها نگاشت | لبخند تکرارترین‌ها

[ad_1] جایگاه داده ها رسانی KHAMENEI.IR توصیه های اقتصادی رهبر شورش به مقصد مسئولین کشور جلاجل ۴ اسم باشليق اخیر را جمعيت آوری و ردياب بندی کرده باریک. این داده ها نگاشت شامل پرتکرارترین توصیه های اقتصادی رهبر شورش اسلامی به مقصد مسئولین کشور و مبنا دفعات تکرار هریک باریک.   [ad_2]

شرح احوال خبری | مدیر قوی میخواهیم

[ad_1] ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ شرح احوال خبری | مدیر قوی میخواهیم رهبر شورش اسلامی جلاجل بیانات امسال كلاه خود، شماری شاخص‌های رئیس‌خلق درخور اطفال در عوض ملت کشورایران را جلاجل عرصه هاي نبرد‌های فردی و اجرایی تبیین نموده‌بضع. پیشگاه داده ها‌رسانی KHAMENEI.IR جلاجل وصيد‌ی دوازدهمین دورودورنگ‌ی انتخابات ریاست جمهوری، شرح احوال خبری «مدیر قوی میخواهیم» را منتشر […]

داده ها‌نگاشت متحرک | بهترین گزینه تعدادی ریاست جمهوری

[ad_1] ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ جلاجل وصيد دوازدهمین دورودورنگ انتخابات ریاست جمهوری؛ منتشر شد: داده ها‌نگاشت متحرک | بهترین گزینه تعدادی ریاست جمهوری پیشگاه داده ها رسانی KHAMENEI.IR اسم بزرگواري بیانات رهبر شورش ویژگی‌ها یک رییس خلق را جلاجل داده ها‌نگاشت متحرک «بهترین گزینه تعدادی ریاست جمهوری» را منتشر می‌کند.   نماهنگ: داده ها‌نگاشت متحرک | بهترین گزینه […]

نماهنگ | همه بیایند

[ad_1] ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ نماهنگ | همه بیایند حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای: «ارچه میخواهید این عاطل، این عظمت، این مصونیّت باقی بماند در عوض ما، باید جلاجل انتخابات شرکت کنید؛ ارچه میخواهید ديسيپلين جمهوری اسلامی، اقتدار خوش خدمتي كردن را جلاجل اشاره با گوشه چشم جهانیان -چون كه عدو، چون كه متحد شدن- صفت به خاطرسپردني بکند، باید […]

توقف یعنی فراهم آورنده باش

[ad_1] حاضربودن آیت الله خامنه ای: «توقف یعنی چون كه؟ توقف به مقصد معنای مترصّد ‌توافق داشتن باریک. جلاجل ادبیّات نظامی یک‌ چیزی داریم به مقصد غيرماذون «فراهم آورنده‌باش»؛ توقف یعنی «فراهم آورنده‌باش»! باید «فراهم آورنده‌باش» باشیم. بشقاب مؤمن و گوش به زنگ، آن‌کسی باریک که جلاجل حلول كننده «فراهم آورنده‌باش» باریک. ارچه ولايت شما […]

ارچه انتخابات نيستي…

[ad_1] ۱۳۹۶/۲/۲۱ ارچه انتخابات نيستي… ارچه این [انتخابات] جلاجل ديسيپلين جمهوری اسلامی صور نمیداشت، فردا كره زمين نظامی که توسط آن شورش به مقصد صور آمد، خبری باقی نيستي، این خیلی بااستعداد باریک.حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای ۹۶/۲/۱۷   ‘); }); } }); }else $(‘.totalNum span’).textual content($(‘#main-photo-stage li’).size); }); اسم باشليق ۱۳۹۶ [ad_2]