روایت دیدار | مراسم ليمو ياد دفاع مقدس

۱۳۹۶/۰۳/۰۵ روایت دیدار | مراسم ليمو ياد دفاع مقدس گزیده دیدار: روایت دیدار | مراسم ليمو ياد دفاع مقدس توسط توجه به مقصد پهنای جماعت گريز اینترنت كلاه خود ، می توانید این فیلم را توسط کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید : ایضاً تعدادی كاربرد این فیلم جلاجل سایت و یا وبلاگ كلاه خود […]

نطاق‌نگاشت | كورس مجال مهلت و یک خطرساز جلاجل كاربرد كره زمين وسايل رسانه ای جدید

پیوندهای مرتبطنبا ۱۳۹۶/three/four نطاق‌نگاشت | كورس مجال مهلت و یک خطرساز جلاجل كاربرد كره زمين وسايل رسانه ای جدید حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای:«فردا شما حيف وميل شدن کنید، هر انسانی که فرض کنید یک تبلت دستش باشد، توسط همه‌ی افکار و حرفهای انحرافی میتواند مقابل شدن و مواجه بشود؛ فعلاً به مقصد‌قدری که ظرفیّت دارد. توسط […]

«گنجفهِ كلنجار»

رهبر معظم شورش اسلامی هشت اسم باشليق دفاع مقدس را «گنجی بی‌پایان» می‌دانند که می‌توان تاریخ ما را تغذیه کند. كره زمين همین رو ایشان به مقصد لفظ جدی ثمار مندرج روایت‌ها و خاطرات پيوسته كاري به مقصد كلنجار تحمیلی تأکیدی خصوصی داشته و همين كره زمين خوانندگان و حامیان جدی کُتب دفاع مقدس بوده‌بضع. […]

نماهنگ | معجز‌ی مهتر فتح خرمشهر

۱۳۹۶/۰۳/۰۲ نماهنگ | معجز‌ی مهتر فتح خرمشهر نماهنگ: نماهنگ | معجز‌ی مهتر فتح خرمشهر توسط توجه به مقصد پهنای جماعت گريز اینترنت كلاه خود ، می توانید این فیلم را توسط کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید : ایضاً تعدادی كاربرد این فیلم جلاجل سایت و یا وبلاگ كلاه خود می توانید كره زمين کد […]

ورقه خصوصی انتخابات۹۶

شنبه، ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ رهبر شورش اسلامی معتقدند توسط پایان انتخابات، فضای هم چشمي كردن باید به مقصد فضای مهربانی و بردباری تبدیل شود و هواداران نامزدها كره زمين هرگونه روال و كلامي تحریک‌آمیز خودداری کنند، چراکه «رئیس‌خلق برگزيني و عزیز، رئیس‌خلق همه‌ی ملت کشورایران باریک و همه و كره زمين يكباره رقیبان فوری باید […]

انتخابات ۹۶ | فردای پشت بام كره زمين انتخابات

۱. نمایش الگوی مردم‌سالاری صدق آميز کشورایران اسلامی، اکنون شهر بار افزونتر الگوی مردم‌سالاری صدق آميز‌ی كلاه خود را که مبتنی‌ثمار رأی و محضر مردم و خير مثل شیوه‌ی آمریکائی توسط لشکرکشی و تحمیل،‌ باریک، جلاجل روبه رو ملتهای كره ارض و خاورمیانه به مقصد نمایش گذارده باریک. این بسته‌ی شیرین به مقصد کام دشمنان […]