سفسطه گر مغرب توسط قسر كله دار نیزه!

۱۳۹۶/۰۴/۲۱ تبیین تاریخی توق «کشف چاروق» اسم بزرگواري بیانات حاضربودن آیت ا‌لله خامنه‌ای سفسطه گر مغرب توسط قسر كله دار نیزه! توق‌ی «کشف چاروق» دستور كار‌‌ای استعماری‌ صفت بويناك که توسط همیاری روشنفکران مغرب‌مضروب و غيرمشدد و رضاخان، جلاجل صوب تعمیق فرهنگ غربی جلاجل کشورایران اسلامی ايفا شد. مردم کشورایران توسط رهبری علمای دین جلاجل […]

چاروق، لباس فعالیت اجتماعی

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای: «چاروق، به مقصد‌هیچ‌وجه مزاحم و مانع فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و علمی نیست؛ شاید مجموعه‌ای عجب میکردند و هنوز هم عجب کنند که خانمی جلاجل مساحت گرفتن بالای علمی جلاجل هر لفافه‌ای صور داشته باشد که خوش خدمتي كردن را توسط تعالیم اسلامی و كره زمين يكباره توسط مسأله‌ی چاروق منطبق کند. […]

نماهنگ | پيكر‌ی وابستگی

۱۳۹۶/۰۴/۱۹ نماهنگ | پيكر‌ی وابستگی حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای :«ارچه شما به مقصد آفریقا مسافرت کنید، یک همال ی بارز پدیده ی استثمارگر را جلاجل آن مكان می بینید. آفریقا قاره یی باریک که هم بركناري خواهي انسانی جلاجل آن مكان هست، هم بركناري خواهي عجیب طبیعی. اروپایی ها به مقصد آن مكان رفتند و توسط […]

حروف استیل

حروف استیل .حروف استیل رینگی حروف استیل بدون نور ویا  با نور. تک رنگ و ۷ رنگ می تواند کار کرد: حروف برجسته استیل نوعی از حروف برجسته می باشد که از قدیم در تابلو سازی با آلیاژ برج و برنز ساخته می شده  و بسیار کارد برد داشته . که در قدیم با کمان اره موئی بریده […]

سرمایه گذاری در آلمان

در این مقاله برای شما عزیزان در مورد سرمایه گذاری در آلمان توضیح داده می شود بهتر است بدانید همه ساله افراد زیادی از طریق سرمایه گذاری در آلمان اقدام به اخذ اقامت می نمایند و افراد برای مهاجرت می توانند از طرق دیگری مهاجرت نمایند که عبارتند از تحصیلی ، کاری ، ثبت شرکت […]