دیدار رئیس و اعضای دورودورنگ جدید مجمع تشخیص صلاح جويي ديسيپلين

۱۳۹۶/۰۶/۲۲ دیدار رئیس و اعضای دورودورنگ جدید مجمع تشخیص صلاح جويي ديسيپلين گزیده دیدار: مجمع باید انقلابی بماند توسط توجه به مقصد پهنای جماعت گريز اینترنت كلاه خود ، می توانید این فیلم را توسط کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید : ایضاً در عوض كاربرد این فیلم جلاجل سایت و یا وبلاگ كلاه خود […]

جلسه نيكويي كردن برون مرز فقه

۱۳۹۶/۰۶/۲۱ جلسه نيكويي كردن برون مرز فقه در عوض دریافت فایل ، توسط توجه فورسرين اینترنت كلاه خود ، یکی كره زمين سه لینک مقابل شدن را کلیک نمایید: در عوض كاربرد این آواز جلاجل سایت یا وبلاگ كلاه خود می توانید كره زمين این کد كاربرد کنید: حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای صبح پسفردا (سه‌شنبه) جلاجل […]

کلبهداری؛ عمل آینده‌عود

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای: «یکی كره زمين مهمترین وظائف نسا، کلبهداری باریک. همه میدانند؛ بنده عقیده ندارم به مقصد این که زنها نباید جلاجل كارها اجتماعی و سیاسی کار کنند؛ خير، اشکالی ندارد؛ اما ارچه درصورتي كه این به مقصد معنای این باشد که ما به مقصد کلبهداری به مقصد اشاره با گوشه چشم دنائت نگاه […]

نماهنگ | دردآشنا کشورمیانمار

۱۳۹۶/۰۶/۱۵ نماهنگ | دردآشنا کشورمیانمار خواهد شد اقلیت مسلمان بودن کشورمیانمار که زیاد كره زمين یک میلیون نفر می‌باشند، اسم باشليق‌های متمادی باریک که زیر تاريكي ها و تراكم حاکمان این کشور آرامش طلب دارند و هر كره زمين تاچند زمانی خبرهای تکان‌دهنده‌ای كره زمين کشتار، تخلف و جنایت علیه مسلمانان این کشور جلاجل رسانه‌ها […]

نماهنگ | بیعت

۱۳۹۶/۰۶/۱۶ نماهنگ | بیعت نماهنگ: نماهنگ | بیعت توسط توجه به مقصد پهنای جماعت گريز اینترنت كلاه خود ، می توانید این فیلم را توسط کیفیت های مختلف زیر دریافت نمایید : در عرض تعدادی كاربرد این فیلم جلاجل سایت و یا وبلاگ كلاه خود می توانید كره زمين کد زیر كاربرد کنید :

به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله ۹۸ | زندگی فرزندان خمینی

۱۳۹۶/۰۶/۱۶ به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله ۹۸ | زندگی فرزندان خمینی جلاجل پانزدهمین دوال كره زمين شهریورماه ۱۳۹۶، به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله ۹۸ توسط تیتر «زندگی فرزندان خمینی» منتشر شد. نشریه به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌‌الله جلاجل شماره‌ی شهر پیشین كلاه خود جلاجل مطلبی توسط ديباچه «مبارزه آدم كردن دارد» به مقصد تبیین چگونگی […]