هدیه عمو سام


۱۳۹۷/four/12نسخه قابل چاپ

هدیه عمو سام

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای:«بسته‌ی عظیم و فاجعه‌آمیز هجوم بردن به مقصد هواپیمای مسافری و کشتار مظلومانه‌ی مبهوت ناموس پرور و نسا و کودک مسافر داغ جا‌دهنده‌ی تاو و کینه‌ی دیوانه‌ارث بر آمریکا نسبت به مقصد شورش و ديسيپلين اسلامی ماست. داغ جا‌دهنده‌ی آن باریک که شیطان مهتر جلاجل رویاروئی توسط اسلام برخودهموار كردن صفه جلاجل ميانه دريا وحشیانه‌ترین جنایات پیشرفته باریک. داغ جا‌دهنده‌ی آن باریک که نظام ارباب رعيتي استکبار پلید كره زمين ترفندهای سیاسی و تبلیغاتی و نظامی كلاه خود علیه کشورایران اسلامی طرْفی نبسته و اکنون در عوض دشمنی وزیر ها راهی به استثناي تروریسم نخاله و فضاحت‌شهر بار نمیشناسد. در عرض داغ جا‌دهنده‌ی عمق فاجعه‌ای باریک که پسفردا بشریت توسط آن روبروست؛ یعنی این‌که دولتی مدعی تمدن توسط آن همه پرگویی ریاکارانه درباب صفت پست آدمي زاده و عوام فريبي به مقصد اختلاط كردن توسط تروریسم اسم ابله محصول پیشرفتهای بشری را جلاجل راه عملی چنین شرمساري‌آور به مقصد کار میبرد و مبهوت مسافر را جلاجل فضای مجاز و معمولی، چنین بیرحمانه و قساوت‌آمیز به مقصد آذريون میکشد و مبهوت خانواده را جلاجل دردآشنا عزیزان كلاه خود به مقصد روژ لب مینشاند.» ۱۳۶۷/۰۴/۱۲
بخش نسا و خانواده (ریحانه) پیشگاه داده ها‌رسانی KHAMENEI.IR به مقصد‌مناسبت دوازدهم تیر، جلاجل سی‌امین سالگرد بسته جنایت‌شهر بار هجوم بردن كشتي جنگي آمریکایی به مقصد هواپیمای مسافربری کشورایران، لوح «هدیه عمو سام» را منتشر می‌کند.

 

‘);
});
}
});
}else
$(‘.totalNum span’).textual content($(‘#main-photo-stage li’).size);
});

اسم باشليق
۱۳۹۷

0 دیدگاه /توسط

قدردانی كره زمين اقدام پیگیرانه ولايت‌جمعه خرمشهر تعدادی رفع مشکل پيمان خرمشهر و شهرستان آبادان


۱۳۹۷/۰۴/۱۳

قدردانی كره زمين اقدام پیگیرانه ولايت‌جمعه خرمشهر تعدادی رفع مشکل پيمان خرمشهر و شهرستان آبادان

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای جلاجل پیامی شفاهی كره زمين اقدام پیگیرانه و محضر میدانی ولايت‌جمعه‌ی خرمشهر تعدادی رفع مشکل پيمان شرب شهرهای خرمشهر و شهرستان آبادان و روستاهای هم‌نزول ده قدردانی کردند.

جلاجل هفته‌ی اخیر به مقصد كنار زدن شکسته كشته شدن به هدف نخوردن لوله‌ی تبرئه پيمان غدیر که بخشی كره زمين پيمان شرب شهرهای خرمشهر، شهرستان آبادان و نواحي هم‌نزول ده را تأمین می‌انجام بده، و توسط افزایش معیار شوری پيمان رودخانه‌ی کارون که منبع تأمین بخش دیگری كره زمين پيمان شرب این نواحي صفت بويناك، مردم خرمشهر و شهرستان آبادان توسط مشکل جدی پيمان آشامیدنی مواجه شدند. جلاجل پی این اسم مكلف، دليل‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد ولايت‌جمعه‌ی خرمشهر طي محضر جلاجل کنار کارگران تعمیر به هدف نخوردن لوله‌ی غدیر کرخه جلاجل هویزه، به مقصد‌لفظ نمادین و تعدادی تسریع امور اقدام به مقصد جوشکاری این به هدف نخوردن لوله انجام بده و كره زمين نزدیک پیگیر گدازش مشکل پيمان شرب مردم شهربان شد.

رهبر شورش اسلامی پشت بام كره زمين داده ها كره زمين این اقدام اوی، جلاجل پیغامی كره زمين دليل‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد قدردانی کردند.
 

حرف‌نگاشت | قدردانی رهبر شورش كره زمين ولايت‌جمعه خرمشهر


حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای جلاجل پیامی شفاهی كره زمين اقدام پیگیرانه و محضر میدانی ولايت‌جمعه‌ی خرمشهر تعدادی رفع مشکل پيمان شرب شهرهای خرمشهر و شهر آبادان و روستاهای هم‌نزول ده قدردانی کردند.

 

حروف تشكيلات سياسي‌الله ۱۴۰ | افشای حروف مغرب‌گرایان


* صدوچهلمین شماره حروف تشكيلات سياسي‌الله منتشر شد

* جلاجل هفته‌ی ماضي، حروف تشكيلات سياسي‌الله جلاجل شماره ۱۳۹ كلاه خود جلاجل مطلبی باعنوان «پي‌عقد كردن مغرب‌گرایی» توسط توجه به مقصد برون داد یکجانبه آمریکا كره زمين برجام و گدازش نشدن تحریم‌ها به مقصد ناکارآمدی نسخه‌های وارداتی تعدادی گدازش مشکلات کشور بازدادن. این هفته نیز نشریه‌ی حروف تشكيلات سياسي‌الله جلاجل حرف هفته‌ی كلاه خود توسط ديباچه «افشای حروف مغرب‌گرایان» به مقصد افشای حروف رسانه‌ای جدیدی که این جریان ابتر شدن کرده، تاديه شده باریک. جلاجل بخشی كره زمين اسم ستيزه گر چنین می‌خوانیم: كره زمين ابتدای شورش مادام به مقصد فردا، کار شبکه‌ی مغرب‌گرا جلاجل داخل کشور دقیقا همینی باریک که مشاور کارتر بدان اشاعت کرده صفت بويناك. ايشان جلاجل هر دورودورنگ‌ای، توسط تمرکز ثمار كله دار فهمید یا موضوعاتی، دوار واجب شده تعدادی عدو صوب ایجاد “تراكم” زیادتر به مقصد کشور جلاجل راستای پروژه‌ی “تغییر ديسيپلين” را هموار می‌کنند. این جریان تعدادی رسیدن به مقصد تيرخور كلاه خود اینگونه وانمود می‌کنند که  شورش “تب نوشين” جامعه باریک، شرایطی باریک “غیرنرمال و استثناء”، که مناسبات ملت و حکومت را به مقصد هم می‌ریزد، بنابراین باید كره زمين هر راهی ثنايا سرما مادام این تب را فرو نشاند و جامعه را به مقصد “حالت عادی و نرمال” برگرداند.

* دوم خردادماه امسال، رهبر شورش جلاجل دیدار توسط مسئولان ديسيپلين، صراحتا مطالبه‌ی جدید كلاه خود كره زمين مسئولین را اعلام کردند: «عدو ما حجره كلنجار را برده باریک جلاجل وزارت خزينه ها‌داری؛ [اتاق] كلنجار علیه ما به مقصد جای وزارت دفاع، وزارت خزينه ها‌داری ايشان باریک، به مقصد شکل فعّال هم مشغولند… منبرها ناموس می‌کنم اینجا هم بایست ستاد مقابله‌ی توسط باج گيريِ این عدو جلاجل كلكسيون‌ی اقتصادی تشکیل بشود؛ وزارت خارجه باید پشتیبانی کند، باید به مقصد‌لفظ هم محفل کمک کند لکن بایست جلاجل مرکز اقتصادی دولت این ستاد تشکیل بشود و این کار را كنار زدن کنند.»(۱۳۹۷/۰۳/۰۲) توسط توجه به مقصد اهمیت این فهمید شرح احوال این هفته نشریه توسط ديباچه «روایتی كره زمين تشکیل حجره كلنجار اقتصادی توسط رهبر شورش» به مقصد این فهمید تاديه شده باریک.

* شنبه هفته‌ی ماضي صفت بويناك که رودی جولیانی، مشاور ترامپ جلاجل نشست گروهک منافقین جلاجل پاریس به مقصد وعاء آمریکا جلاجل هدایت و مدیریت اغتشاشات جلاجل کشورایران اعتراف انجام بده. اعترافی که رهبر شورش جلاجل اغتشاشات دی‌ماه به مقصد مدیریت و فرماندهی اغتشاشات توسط آمریکایی‌ها اشاعت کردند. به مقصد‌همین صوب شرح احوال رصدی این هفته حروف تشكيلات سياسي‌الله توسط ديباچه «اعتراف مشاور ترامپ به مقصد دستور كار‌ریزی تعدادی اغتشاشات جلاجل کشورایران» به مقصد این فهمید تاديه شده باریک.

* نبا خصوصی این هفته حروف تشكيلات سياسي‌الله نیز به مقصد «قدردانی رهبر شورش كره زمين اقدام ولايت جمعه خرمشهر» تاديه شده باریک. جلاجل هفته‌ی اخیر به مقصد‌كنار زدن شکسته كشته شدن حروف لوله‌ی تبرئه پيمان غدیر که پيمان شرب شهرهای خرمشهر و شهر آبادان و پرسپكتيو همجوار را تأمین می‌انجام بده، مردم این كورس شهر توسط مشکل جدی پيمان شرب مواجه شدند.

* باید ثروت‌های غيرصميمي به مقصد بیت‌المال برگردانده شود، چون كه نیازی هست که جلاجل دنیای کنونی کشور دارای ابزارجنگ موشکی باشد؟ كره زمين هر اقدامی که جلاجل صوب منفعل مردم باریک مستثنا دفاع خواهم انجام بده، باید ستاد مقابله توسط حجره كلنجار آمریکا تشکیل بشود، بیداری مسئولین به مقصد این باریک که هرچه می‌توانند به مقصد مردم خدمتگزار کنند، چادرپوش جریانی که مقابل شورش اسلامی آرامش طلب گرفتند و… عناوین بخش‌های افزونتر نشریه حروف تشكيلات سياسي‌الله باریک که مخاطبین گرامی می‌‌توانند توسط مرحله ها به مقصد نشریه این موضوع ها را باروح مطالعه آرامش طلب دهند

* صدوچهلمین شماره‌ی حروف تشكيلات سياسي‌الله به مقصد ارواح شهدای بسته ایرباس شماره ۶۵۵ تسلیم شده باریک.

* نسخه‌ی PDF نشریه جلاجل سه نسخه‌ی تابلوی اعلانات، A۴ صوب مطالعه و A۳ تعدادی چاپ و تکثیر روی خروجی جایگاه KHAMENEI.IR آرامش طلب گرفته و عموم امت تشكيلات سياسي‌الله می‌توانند آن را چاپ و جلاجل محافل انقلابی، نمازهای جمعه، هیئت‌های مذهبی و جایگاه‌های بسیج توزیع کنند.
 

نمونه | بیانات جلاجل مراسم دانايي‌آموختگی دانشجویان ولايت حسین علیه‌السلام


لطفا به مقصد منظور مشاهده مرغوبيت سایت و باده بي درد ایمن جلاجل اینترنت ، مرورگر كلاه خود را به مقصد نسخه بالاتر ارتقاء دهید
یا كره زمين افزونتر مرورگرها كاربرد کنید.

معاهدات مشکل‌دار


‘);
});
}
});
}else
$(‘.totalNum span’).textual content($(‘#main-photo-stage li’).size);
});

اسم باشليق
۱۳۹۷

0 دیدگاه /توسط

غفلت كره زمين یک هیبت؟


‘);
});
}
});
}else
$(‘.totalNum span’).textual content($(‘#main-photo-stage li’).size);
});

اسم باشليق
۱۳۹۷

0 دیدگاه /توسط

بیانات جلاجل مراسم دانايي‌آموختگی دانشجویان دانشگاه ولايت حسین (علیه‌السلام)


بسم الله الرّحمن الرّحیم (۱)
الحمدلله ‌ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا و نبیّنا ابی‌القاسم المصطفی محمّد و علی عقاب الطّیّبین الطّاهرین سیّما بقیّة‌الله فی الارضین.

 خیلی خرسندم و پروردن را سپاسگزارم که توفیق عنایت انجام بده یک شهر بار افزونتر جلاجل این جمهور نورانی و امیدبخش، جلاجل این مرکز بسیار ارائه كردن عملكردّاس و بااستعداد محضر پیدا کنیم. این میدان، این نسل، این كلكسيون‌ی بالنتيجه، یکی كره زمين جلوه‌های بالندگی و حیات کشور عزیز ما باریک. اساساً حیات یک ملّت و بالندگی یک ملّت، غيرمشدد به مقصد این باریک که مؤلّفه‌های قوچ و عناصر قوچ را جلاجل كلاه خود تقویت کند و ايشان را جلاجل جای واجب شده و بهنگام، باروح ثنايا‌برداری و كاربرد آرامش طلب بدهد. آنچه فردا جلاجل این میدان مشاهده نگهداری، یک همال كره زمين این مايه کلّی باریک.

 یک توضیحی جلاجل این زمینه باید ناموس کنم؛ لکن قبل كره زمين عقبنشینی جلاجل این به دفعات، یک آیه‌ی قرآن را تعدادی شما جوانان عزیزم مطرح میکنم؛ آن آیه‌ی شریفه جلاجل سوره‌ی خاندان ها‌عمران باریک؛ جلاجل طيِ آیاتی که جلاجل باروح دشمنان ناملايم اسلام و جامعه‌ی اسلامی باریک. چندین آیه‌ باریک درزمينه‌ی دشمنان ناملايم و لبریز كره زمين هم بستر و کینه‌ی اسلام و مسلمین و پیامبر که ايشان را تبیین میکند. قَد بَدَتِ البَغضَاءُ مِن اَفواهِهِم وَ ما تُخفی صُگرد هم آمدنُهُم اَکبَرُ؛(۲) پس ازآن كره زمين آنکه این خصوصیّات را جلاجل باروح این دشمنان ذکر میکند -که این دشمنان، خصوصیّاتشان منطبق باریک توسط خصوصیّات همین دشمنانی که فردا شما دارید و ملّت مسلمان بودن کشورایران دارد و کشورایران اسلامی دارد که واقعاً «قَد بَدَتِ البَغضَاءُ مِن اَفواهِهِم وَ ما تُخفی صُگرد هم آمدنُهُم اَکبَرُ»؛ یا «اِن تُصِبکَ حَسَنَةٌ تَسُؤهُم»،(۳) ارچه شما یک افتخاری به مقصد دستگاه بافندگي بیاورید، یک موفّقیّتی به مقصد دستگاه بافندگي بیاورید، ايشان عمیقاً مضطرب میشوند- و پس ازآن كره زمين آنکه این آیات ذکر نگهداری، جلاجل پایان، قرآن این‌جور میگوید، میفرماید که «وَ اِن تَصبِواقعي وَ تَتَّقوا لا یَضُرُّکُم کَیدُهُم شَیئًا»؛(۴) این یک قانون -قانون آفرینش- باریک. صبر و نيرومند ساختن موجب نگهداری که همین عدو ناملايم، این کپسول زشت کینه و بغضاء، توسط همه‌ی توانایی‌هایی که تعدادی خوش خدمتي كردن مهيا کرده، هیچ غلطی جلاجل مقابل شما نتواند بکند؛ لَا یَضُرُّکُم کَیدُهُم شَیْئًا؛ یعنی هیچ زیانی به مقصد شما نمیتوانند برسانند؛ به مقصد شرط چون كه؟ به مقصد شرط صبر و نيرومند ساختن. منبرها فردا این را میخواهم جلاجل این میدان پُرمعنا و پُرمغز، به مقصد شما جوانان عزیز -که حقیقتاً فروغ لمعان اشاره با گوشه چشم این ملّتید- ناموس بکنم. این نيكويي كردن احكام تعدادی شما هم نیست؛ تعدادی همه‌ی ملّت باریک، تعدادی همه‌ی رژيمان باریک، تعدادی همه‌ی نیروهای مسلّح باریک، تعدادی همه‌ی آحاد جامعه باریک، بخصوص تعدادی مسئولان و مدیران جامعه‌ی اسلامی باریک؛ صبر وتقوا.

 صبر یعنی چون كه؟ صبر یعنی جلاجل میدان باقی درنگ كردن، كره زمين میدان بیرون نرفتن. بعضی كره زمين میدان میگریزند؛ بعضی نمیگریزند مامّا بتدریج كره زمين میدان کناره میگیرند؛ این خلاف صبر باریک. صبر یعنی پایداری وزیر ها، جلاجل میدان درنگ كردن، استقامت وزیر ها. صبر یعنی اشاره با گوشه چشم به مقصد هدفهای گرد هم آمدن و به مقصد افقهای گرد هم آمدن دوختن؛ اشاره با گوشه چشم دوختن به مقصد هدفهای گرد هم آمدن. چنین بشقاب كره زمين یک موفّقیّت تمييز بي نيازي نگهداری، گشاده رو نگهداری، چنین مغرور نگهداری، و خطرناک این باریک که حقوقدان نگهداری؛ این خطرناک باریک؛ این موجب نگهداری که بشقاب جلاجل میدان باقی نماند. خير، تيرخورِ گرد هم آمدن را نگاه کنید، قلّه را نگاه کنید؛ ببینید پیام حقیقی شورش و ديسيپلين اسلامی چیست و ملّت کشورایران را و مامّت اسلامی را و جلاجل نهایت جامعه‌ی بشری را به مقصد سمت چون كه هدفی میخواهد حرکت بدهد؛ به مقصد آنجا نگاه کنید. حرکت شورش اسلامی یک چنین صبری را واجب شده دارد. شما نگاه کنید؛ جلاجل دوران رئيس اسلام، جلاجل آن هزل گويي‌های اوّل که سختی زیاد صفت بويناك -بخصوص جلاجل دوران پیامبر اعظم- صبر کردند، ایستادگی کردند، مقاومت کردند؛ نتیجه این شد که توسط صور نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌هایی که برخلاف نحو حقیقی اسلام اعمال گرفته صفت بويناك، مامّا عزايم تمدّن قيد به تفصيل جلاجل مئه سونّم و چهارم هجری متعلّق به مقصد ملّت مسلمان بودن و کشورهای اسلامی باریک. قضیّه این‌جوری باریک؛ ارچه صبر کردیم، افقهای گرد هم آمدن ثروت ما باریک؛ ارچه شما فردا ایستادید، نسلهای آینده به مقصد آن قلّه دستگاه بافندگي خواهند یافت. ايشان به مقصد قلّه میرسند مامّا این كمال شما باریک، این کار شما باریک. البتّه منبرها امیدوارم به مقصد توفیق الهی شما جوانهای فردا هم، نسل فردا هم، آن سنه را مشاهده کنید و به مقصد توفیق الهی مشاهده خواهید انجام بده. شورش، ریشه‌دار باریک، آینده‌دار باریک و نیازمند استمرار باریک. این صبر.

 و نيرومند ساختن؛ نيرومند ساختن توسط معنای گسترده‌ی كلاه خود جلاجل این آیه‌ی شریفه باروح توجّه آرامش طلب گرفته باریک؛ هم به مقصد معنای تعمديّ نيرومند ساختن باریک یعنی مراقبت كره زمين كلاه خود تعدادی گروهي كژي كره زمين جادّه‌ی مستقیم شریعت اسلامی -که جلاجل خیلی كره زمين جاها به مقصد کار رفته باریک- هم به مقصد معنای پرهیز و مراقبت كره زمين كلاه خود جلاجل مقابل عدو، به مقصد قرینه‌ی آیات قبل كره زمين این آیه که درزمينه‌ی دشمنان باریک. مراقب باشید؛ جلاجل مقابل دشمنید. بشقاب جلاجل میدان كلنجار یک ‌جور زندگی میکند؛ جلاجل هنگامی که كلنجار نیست، جور دیگری زندگی میکند. بشقاب جلاجل شهرستان سنگر یک‌ جور می‌نشیند، یک‌ جور تمدداعصاب میکند، یک‌ جور میخوابد؛ جلاجل حجرهِ آسوده بودنِ داخلِ کاخی كلاه خود یک‌ جور دیگری میخوابد و زندگی میکند. بدانید جلاجل مقابل دشمنید؛ این را همه‌ی ما باید بدانیم. نيرومند ساختن به مقصد این بامعني باریک: مراقبت كره زمين كلاه خود جلاجل مقابله‌ی توسط عدو، پرهیز كره زمين اعتماد به مقصد عدو -به مقصد عدو اعتماد نکنید- نيرومند ساختن به مقصد این بامعني باریک؛ به مقصد معنای مراقبت كره زمين حیله و مکر عدو باریک؛ خير احكام به مقصد او اعتماد نکنید بلکه حتّی حركات زيركي او را هم بفهمید، بدانید چون كه کار دارد میکند، چون كه حیله‌ای به مقصد کار میزند؛ دردسترس باشید، مراقب باشید؛ حیله‌های عدو هم احكام حیله‌ی نظامی نیست. و هم نيرومند ساختن به مقصد معنای رعایت تدبیر [است]؛ پرهیز كره زمين کار خلاف آيين و خلاف عقلانیّت و پرهیز كره زمين سستی و سهل‌انگاری؛ این شد معنای آیه‌ی شریفه. ارچه آن صبر و این نيرومند ساختن را شما جوانان عزیز و مسئولان هم تراز و هم سان نظامی و امنیّتی و اقتصادی و دیگران جلاجل درجه‌ی اوّل، و سایر مردم و عموم ملّت کشورایران جلاجل درجه‌ی پس ازآن، به مقصد کار ببندند، لا ‌یَضُرُّکُم کَیدُهُم شَیئًا؛(۵) هیچ ضربه‌ای، هیچ آزاری نمیتوانند به مقصد شما برسانند؛ و به مقصد توفیق الهی همین هم خواهد صفت بويناك.

 خب، برگردیم به مقصد آن مؤلّفه‌های قوچ، عناصر قوچ. ببینید عزیزان منبرها! ۵۷ اسم باشليق تقریباً جلاجل دوران حکومت پهلوی‌ها، انگلیس و عاريت آمریکا به مقصد‌معنای واقعی کلمه ثمار این کشور حاکمیّت کردند؛ یعنی چون كه؟ یعنی شاه را ايشان آوردند، ايشان بردند؛‌ همچنين یک مكان یک شاه افزونتر آوردند؛ دولتها سيني نگاه خشم آلود ايشان و رأی ايشان جلاجل این کشور تشکیل شده؛ سیاستهای بااستعداد و به عمد‌ی کشور سيني نگاه خشم آلود انگلیس و آمریکا جلاجل این کشور دستور كار‌ریزی شده؛ ‌۵۷ اسم باشليق کشور این‌جوری سازمان شده باریک، فعلاً قبل‌ كره زمين آن هم جلاجل اواخر دوران قاجار، وضعیّت به مقصد شکل اسف‌شهر بار دیگری، آن‌هم فروسو تأثیر عوامل بدبختی‌زای دیگری صفت بويناك. خب، یعنی ملّت جلاجل این مدّت هیچ‌کاره بودند، تماشاچی بودند؛ چنین حتّی تماشاچی هم نبودند! یعنی ارچه كره زمين کسی كره زمين آحاد مردم میپرسیدیم نماینده‌ی شهر شما کیست نمیدانست، چون او گلچين نکرده صفت بويناك؛ ‌به مقصد‌طریق‌اولیٰ [اگر میپرسیدیم] فلان وزارتخانه مسئولش کیست نمیدانست؛ خیلی اوقات در‌آغاز‌به ‌دست آوردن را هم نمی‌شناختند؛ مردم هیچ‌کاره بودند، کنار بودند.

 شورش که شد -فعلاً عوامل شورش، واپسین و اعلامیه طولانی‌ای دارد- این آكروبات كره زمين دستگاه بافندگي‌و‌پای مردم برداشته شد، این زنجیر گسسته شد. مردم شهر اسیر بودند، بی‌اختیار بودند، دیگران مسلّط بودند؛ این اسم پيش خر كره زمين كله دار ملّت کشورایران برداشته شد، ملّت کشورایران صفت غذاخور خودمختاري و آزادی را چشید. توسط محضر ملّت کشورایران جلاجل میدانهای شورش و پیروزی این شورش، اعتمادبه‌شهواني ملّی به مقصد صور آمد؛ مردم کشورایران فهمیدند که کاره‌ای هستند، میتوانند جلاجل اوضاع کشورشان اجاره دهنده بگذارند، آن هم این‌جور اثری، و ریشه‌ی امپراطوريِ به مقصد گفت ايشان ۲۵۰۰ساله را كره زمين اعماق زمین بِکَنند، بیندازند جلاجل خاك روبه؛ مردم این را عاطل کردند و این، اعتمادبه‌شهواني داد به مقصد ملّت کشورایران. این اعتمادبه‌شهواني ملّی توسط نیروی ایمان معاشر صفت بويناك؛ ما مثل بعضی كره زمين کشورهای دیگری که شورش کردند، بی‌پروردن، بی‌توکّل، بی‌معنویّت نبودیم که ميان بند راه بمانیم؛ ایمان، ما را نگه داشت، ما را صفت به خاطرسپردني انجام بده، ما را هدایت انجام بده، ما را پیش سرما؛ این ایمان گوهر ذی‌قیمتی صفت بويناك؛ روحی صفت بويناك جلاجل پیکر این حرکت عمومی؛ روح امید را ایمان جلاجل ما هست انجام بده؛ روح ایثار و فداکاری را ایمان جلاجل ما هست انجام بده. اینکه یک مادری سه پسرفت بالنتيجه كلاه خود را که مثل گل ايشان را جلاجل پهلو كلاه خود پرورش داده به مقصد میدان كلنجار بفرستد و روح ايشان را جلاجل اعراض كننده كار بزرگ آرامش طلب بدهد و پس ازآن هم فخرآميز بکند که این کار را کرده باریک، این بغير توسط ایمان امکان‌پذیر نيستي؛ آن جوانی که پیش فرماندهان، كره زمين زندگی آسوده بودن و آشوري‌ی كلاه خود توسط اصرار و خواستاري و گریه محض اين كه‌نگاه خشم آلود کند که او را ببرند به مقصد میدان كلنجار، بغير توسط ایمان امکان نداشت. ایمان، امید را، ایثار را، اقدام را جلاجل ملّت برانگیخت، جوانها به مقصد حرکت درآمدند، رژيمان درست شد، مقاتل درست شد، بسیج درست شد، حرکتهای عمومی درست شد، نیروهای مسلّح روح عربي زبان‌ای گرفتند، توانستند محضر حقیقی خودشان را ميان بند میدان اثر داغ بدهند، كلكسيون‌های خدماتی به مقصد صور آمد، كلكسيون‌های سازندگی به مقصد صور آمد، كلكسيون‌های علمی به مقصد صور آمد، حرکت علمی جلاجل کشور آزاد شد و مردم، زبدگان، عناصرِ فعّال و کوشنده، صفت غذاخور خودمختاري و سربلندی و سرافرازی خودشان را چشیدند؛ اینها مؤلّفه‌های اقتدار ملّی باریک؛ اقتدار ملّی یعنی این.

 معنای اقتدار ملّی این نیست که بشقاب پولهای کشور را به مقصد یک کشور بیگانه بدهد و سلاحهای مدرن او را باعقل و جلاجل انبار ذخیره کند که خوش خدمتي كردن حتّی قادر نباشد بدرستی كره زمين ايشان كاربرد بکند؛ این بي مغزي باریک، این اقتدار نیست. اقتدار ملّی این نیست که یک کشوری كره زمين آن چشم کیهان بیاید تعدادی حمایت كره زمين یک حکومتی و یک دولتی، جلاجل آنجا پیشگاه بزند و محضر پیدا کند وخون ملّت را بمکد و هر غلطی میخواهد جلاجل آن کشور بکند تعدادی اینکه این خانقه منحوس را سه گوشً جلاجل کشور صفت به خاطرسپردني کند؛ اینها اقتدار نیست، اینها سرافكندگيّت باریک. اقتدار این باریک که یک ملّتی كره زمين باطني بجوشد؛ هم علم را، هم نظامیگری را، هم سازندگی را، هم تعالی را، هم عزتّت بین‌المللی را تعدادی كلاه خود صاحبخانه کند. اینها مؤلّفه‌های اقتدار ملّت کشورایران باریک؛ این را شما فردا دارید، خوبش را هم دارید، ظرف پُرش را هم دارید به مقصد توفیق الهی؛ باید كره زمين این عناصر قوچ، بهنگام و بهنگام كاربرد بشود.

 رژيمان یکی كره زمين مؤلّفه‌های قوچ باریک؛ رژيمان را روزبه‌سنه باید اعتلاء و کیفیّت بخشید. گزارشهای برادران را منبرها میبینم و كره زمين ايشان مطّلع میشوم؛ کارهای گیتی دارد اعمال میگیرد مامّا رژيمان هنوز خیلی ظرفیّت و خیلی میدان تعدادی پیشروی دارد؛ این [کار] را چون كه کسی باید بکند؟ شما جوانها؛ این به مقصد كفالت‌ی شما باریک؛ خودتان را دردسترس کنید تعدادی پیشبرد رژيمان، تعدادی اینکه بتوانید این یک كره زمين مؤلّفه‌های قوچ را پیش ببرید.

 بعضی به مقصد ما میگویند «آقا، شما جلاجل تشریح و توصیف قوچ ملّت کشورایران مبالغه نکنید»؛ منبرها جلاجل جواب يابي میگویم ما مبالغه نمیکنیم، ما واقعیّت را میگوییم. مهتر‌ترین دلیل تعدادی اقتدار ملّت کشورایران و قوّت و قوچ ملّت کشورایران، این باریک که چهل اسم باشليق باریک که یکی كره زمين سفّاک‌ترین و بی‌رحم‌ترین و رذل‌ترین قدرتهای کیهان یعنی آمریکا جلاجل مقابل ملّت کشورایران مشغول کارشکنی و اوراق باریک و نتوانسته باریک به مقصد این ملّت زیانی واصل کند و نتوانسته هیچ غلطی بکند و ملّت کشورایران راه خوش خدمتي كردن را جلاجل پیش گرفته و پیش رفته و قوی‌نمناك شده؛ این نشانه‌ی قوچ ملّت کشورایران باریک. ارچه ملّت کشورایران و ديسيپلين جمهوری اسلامی مقتدر و قوی نيستي، یک‌دهمِ تلاشی که دشمنان میکنند کافی صفت بويناك که این ملّت را بازنده کند و ديسيپلين محبوبشان را كره زمين ايشان بگیرد؛ ديسيپلين جلاجل مقابل ايشان ایستاده، روزبه‌سنه هم قوی شده.

 احكام هم ايشان نبودند؛ جلاجل داخلِ کشور هم همین‌جور. منبرها به مقصد شما ناموس بکنم سه جریان هم نبرد كره زمين سنه اوّل شورش جلاجل مقابله‌ی توسط شورش اسلامی و حرکت ولايت بزرگوارمان پیدا شدند: یک جریان، جریان به مقصد‌تمثيل لیبرالِ متمایل به مقصد مغرب و آمریکا و دلبسته‌ی آمریکا و مغرب بودند؛ یک جریان، کمونیست‌های تسليحات به مقصد دستی بودند که كره زمين هیچ چیز حاشا نداشتند و پرهیز نمیکردند؛ یک جریان افزونتر، منافقینی بودند توسط ظهور اسلامی و باطن خُبثرها(۶) کفر و بی‌هویّت که حتّی موجودي شدند بروند زیر پرچم صدّمام بدنام سینه بزنند و آنجا بِایستند و [از او] كاربرد کنند. اینها سه جریان اساسی بودند جلاجل این کشور؛ هر سه جریان بازنده و منکوب شورش اسلامی شدند و فعلاً توسط تملّق به مقصد قدرتها، توسط خبرچینی و وام گذاردن به حضور رسيدن جاسوسی به مقصد دولتهای امثال کشورفرانسه و انگلیس و آمریکا و مثل اینها، جلاجل زیر سایه‌ی ايشان كاربرد میکنند. یک جریان هم البتّه جریان متحجّر و نوستيز داخلی صفت بويناك که آن هم به مقصد قسم دیگری جلاجل مقابل شورش و جلاجل مقابل حرکت شورش می‌ایستادند و دردمند شدن میکردند که ايشان البتّه خیلی دايگي ذکر و دايگي توجّه نبودند و ملّت كره زمين ايشان رد شدن انجام بده؛ جریان مزاحم نوستيزي و تحجّر و دین‌تراشی. جمهوری اسلامی به مقصد کمک ملّت، توسط ابتکار و قوچ جوانانِ این ملّت، توانست آن دشمنان خارجی و این دشمنان داخلی را به مقصد خلف‌نشینی ملزم کند و ايشان خير‌احكام نتوانند به مقصد جمهوری اسلامی آسیب برسانند بلکه نتوانند جلوی تعالی جمهوری اسلامی را بگیرند.

 عزیزان منبرها، جوانان منبرها! فردا شما توسط جمهوری اسلامی‌ای مواجهید که نسبت به مقصد آن روزی که شماها جلاجل این جمهوری متولّد شدید، زمین مادام هوايي تفاوت کرده؛ حرکت، امکانات، توانایی‌ها، هیبت‌ها، کارکردها بمراتب تعالی کرده و فوق رفته و ان‌شاءالله معنویّت هم جلاجل بین جوانان ما همین‌جور پیش خواهد رفت و قطعاً جلاجل یک جمهور بااستعداد و دايگي اعتنائی، این معنویّت صور هم دارد.

 یک دلیل ثمار قوچ جمهوری اسلامی، همین ائتلافهایی باریک که آمریکا جلاجل شهربان اعمال میدهد. ارچه آمریکا میتوانست جلاجل مقابل جمهوری اسلامی کار باروح نگاه خشم آلود كلاه خود را اعمال بدهد، احتیاج نداشت توسط این کشورهای رو‌سیاهِ بدنامِ نوستيز، جلاجل شهربان همبستگي تشکیل بدهد و كره زمين ايشان کمک بخواهد و تعدادی ایجاد اغتشاش و ناآرامی و ناامنی كره زمين ايشان کمک بگیرد؛ این اثر داغ‌دهنده‌ی این [قدرت] باریک. البتّه دشمنی‌های ايشان، دشمنی‌های آمریکا، سنه‌به مقصد‌سنه زیادتر شده باریک، اشنان ملّت کشورایران هم كره زمين آمریکا سنه‌به مقصد‌سنه افزایش پیدا کرده باریک.

 منبرها به مقصد شما ناموس کنم فردا دستور كار‌ی عدو، پس ازآن كره زمين مأیوس كشته شدن كره زمين همه‌ی کارهای افزونتر، ایجاد شکاف بین ديسيپلين جمهوری اسلامی و ملّت عزیز کشورایران باریک. این بي مغزي ايشان باریک؛ نمیدانند که ديسيپلين جمهوری اسلامی چیزی بغير ملّت کشورایران نیست، اینها دايگي مستثنا كشته شدن نیستند. ديسيپلين اسلامی یک ديسيپلينِ بوروکراتیکِ جدای كره زمين مردمِ نشسته‌ی جلاجل کاخها و قصرها نیست؛ نظامی باریک كره زمين كلاه خود مردم تشکیل‌یافته، متّکی به مقصد آحاد مردم و به مقصد ایمان مردم و به مقصد موافق بودنّت و عواطف مردم باریک؛ این ديسيپلينِ اسلامی باریک؛ این را به چه نحو میخواهند كره زمين مردم مستثنا کنند؟ البتّه شش رئیس‌خلق افزونتر قبل كره زمين این كس هم این مبارزه را کردند و همه‌ی ايشان كره زمين میدان بيرون شدند و نتوانستند این مقصود شیطانی را اعمال بدهند. این فشارهای اقتصادی [آنها] هم که عمدتاً روی مردم تراكم می‌آورد، به مقصد‌خاطره ها این باریک که شاید بتوانند مردم را به مقصد ستوه بیاورند، كم توان کنند. ما به مقصد شهرك نشين و قوّه‌ی الهی پیوندمان را سنه‌به مقصد‌سنه توسط مردم زیادتر و قوی‌نمناك خواهیم انجام بده؛ ما انسجام عدو‌شکن خودمان را صفت به خاطرسپردني میکنیم؛ ما جوانان مؤمن و پُرانگیزه و شهرستان اهل اقدام را هر سنه زیادتر كره زمين ماضي به مقصد شهرك نشين و قوّه‌ی الهی تقویت میکنیم. نسلِ بالنتيجهِ غیور و پُرانگیزه‌ِ‌ی کشور بداند که عدو، توسط خودمختاري او عدو باریک، توسط عزتّت او عدو باریک، توسط تعالی او عدو باریک، توسط محضر او جلاجل میدان علم و سیاست عدو باریک؛ عدو ملّت کشورایران، به مقصد‌معنای دشمنیِ توسط عزتّت و خودمختاري و تعالی و اعتلاء این ملّت باریک. عدو مادام بتواند، موذیگری را واگرايي نخواهد انجام بده ولی بایستی این را یقین داشت که كره زمين این موذیگری نتیجه‌ای نخواهد گرفت، به مقصد شرط اینکه ملّت کشورایران همچنان‌که مادام فردا به مقصد توفیق الهی و به مقصد هدایت الهی راه را شناساننده‌بضع، كره زمين این به مقصد پس ازآن هم همین راه را توسط قوچ آدم كردن بدهند، و آن راهِ ایستادگی و صبر و نيرومند ساختن معاشر توسط هوشیاری و تدبیر و انسجام ملّی باریک.

 بعضی نسخه‌ی دیگری را تجویز میکنند، میگویند تسلیم بشویم مادام عدو علیه ما موذیگری نکند؛ اینها نمیدانند که خرجیی تسلیم كشته شدن بمراتب زیادتر كره زمين خرجیی مقاومت وزیر ها و ایستادگی وزیر ها باریک. آره، ایستادگی وزیر ها ممکن باریک خرجیای داشته باشد، مامّا دستاوردهای بسیار بزرگی دارد که مبهوت روبه روِ آن هزینه تعدادی ملّتها بها دارد؛ مامّا تسلیم كشته شدن جلاجل مقابل عدو ناملايم و لجوج و خبیث، بغير آبدستان كشته شدن، بغير ذلیل كشته شدن، بغير بی‌هویّت كشته شدن هیچ اثری ندارد؛ این را بایستی همه بدانند. این قانون لایتخلّف پروردگار باریک که فرمود: فَلا تَهِنوا وَ تَدعوا اِلَی السَّلمِ وَ اَنتُمُ الاَعلَونَ وَ اللهُ مَعَکُم وَ لَن یَتِرَکُم اَدستارَکُم؛(۷) سست نشوید، فراخواني به مقصد رفق كردن توسط عدو نکنید، خدای متعال شما را بالاتر آرامش طلب داده باریک و بالاتر هستید «وَ لَن یَتِرَکُم» -یعنی «لَن یَنقُصَکُم»- خدای متعال تعدادی شما ناچیز نمیگذارد جلاجل مقابل مجاهدتی که اعمال داده‌اید، پاداش دهي این مجاهدت را به مقصد‌صفت منسوب به طوس کامل به مقصد شما خواهد داد.

 یک نکته جلاجل آخركار عرایضم ناموس بکنم. آنچه راجع به مقصد عدو باید بدانیم، اقمشهً ناموس شد، مامّا كلاه خود ما باید مراقب کار خودمان هم باشیم؛ همه‌ی ما! كره زمين کوچک مادام مهتر، كره زمين بالنتيجه مادام پیر، كره زمين مردم معمولی مادام مسئولین؛ و بخصوص مسئولین مراقب باشند كره زمين سهل‌انگاری، كره زمين غفلت، كره زمين تنبلی، كره زمين اشرافیگری، كره زمين تکبّر نسبت به مقصد آحاد مردم و تکیه‌ی به مقصد جایگاه تاچند‌روزه‌ی ریاستی، اجتناب بکنند؛ ارچه این [طور] شد، خدای متعال توفیقات كلاه خود را همچنان‌که مادام فردا به مقصد شما ملّت کشورایران مرحمت فرموده باریک، پس ازآن كره زمين این [هم] عطا خواهد انجام بده. و آن روزی که ملّت کشورایران بتواند جلاجل جایگاهی آرامش طلب بگیرد که دشمنان جرئت نکنند تهاجم نظامی و اقتصادی و امنیّتی و سیاسی به مقصد او را حتّی به مقصد مُخیّله‌ی كلاه خود خطور دهند، ان‌شاء‌الله دیر نخواهد صفت بويناك و شما جوانان عزیز آن سنه را به مقصد توفیق الهی خواهید دید.

وشتّلام علیکم و‌ رحمة‌الله و‌‌ برکاته

۱) جلاجل ابتدای این مراسم -که جلاجل دانشگاه ولايت حسین (ع) برگزار شد- سرلشکر پاسدار محمّدعلی جعفری (فرمانده کلّ رژيمان پاسداران شورش اسلامی) و اميرالجيشي سرتیپ پاسدار علی فضلی (فرمانده دانشگاه) گزارشهایی ارائه کردند.
۲) سوره‌ی خاندان ها‌عمران، بخشی كره زمين آیه‌ی ۱۱۸؛ «… دشمنی كره زمين لحن و سخنشان آشکار باریک و آنچه سینه‌هایشان نهفتگي میدارد مهتر‌نمناك باریک …»
۳) سوره‌ی سرزنش شدن، بخشی كره زمين آیه‌ی ۵۰
۴) سوره‌ی خاندان ها‌عمران، بخشی كره زمين آیه‌ی ۱۲۰؛ «… و ارچه صبر کنید و پرهیزکاری نمایید، نیرنگشان هیچ زیانی به مقصد شما نمیرساند …»
۵) سوره‌ی خاندان ها‌عمران، بخشی كره زمين آیه‌ی ۱۲۰
۶) بدخواهی، پلیدی
۷) سوره‌ی محمّد، آیه‌ی ۳۵

به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله ۱۳۹ | پي‌عقد كردن مغرب‌گرایی


* صدوسی‌ونهمین شماره به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله منتشر شد.
 
* نشریه به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله توسط توجه به مقصد برون داد یکجانبه آمریکا كره زمين برجام و گدازش نشدن تحریم‌ها جلاجل جدیدترین نطاق هفته كلاه خود توسط ديباچه «پي‌عقد كردن مغرب‌گرایی» به مقصد ناکارآمدی این نسخه‌های وارداتی در عوض گدازش مشکلات کشور تاديه شده باریک. جلاجل بخشی كره زمين اسم ستيزه گر چنین می‌خوانیم:  درست كلام‌بضع “منبرها جرّب المجرّب گدازشّت به مقصد النّدامة.” یعنی «ارچه كره زمين هیبت‌ها نيكويي كردن نگرفتیم، قطعاً پستان خواهیم انجام بده. باید هیبت‌ها را جلاجل مقابل اشاره با گوشه چشم خودمان بگذاریم، حيف وميل شدن کنیم و كره زمين این هیبت‌ها نيكويي كردن بگیریم.»(۱۳۹۷/۰۳/۰۲) فردا ارچه شماری بيگانگان، گريبانگير فراموشی تاریخی شده و هیبت‌های صد اسم باشليق اخیر این کشور جلاجل تعامل توسط مغرب را، فراموش کرده‌بضع، باغ ها هیبت‌ی تاچند اسم باشليق اخیر پیش روی ماست. جلاجل اسم باشليق‌های اخیر، توسط این تصور که می‌توان توسط آمریکا نشست و به مقصد نتیجه‌ی مقبول رسید و مشکل کشور یعنی تحریم‌ها را گدازش انجام بده، ثمار كله دار میز مذاکرات موجودي شدیم. مذاکرات گرچه توسط نگارش متنی نام نهاده شده به مقصد “برجام” به مقصد منتها رسید، اما خير مهجور مشکل تحریم‌ها گدازش نشد، بلکه تحریم‌های جدیدی هم مشمول کشورایران شد. هیبت‌ی برجام شهرستان بار افزونتر اثر داغ داد که توسط نسخه‌های وارداتی، نمی‌توان مشکل کشور را گدازش انجام بده
 
* نبا خصوصی این هفته به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله نیز به مقصد «اختلاط كردن رهبر شورش توسط برگزاری مراسم شکرگزاری سلامتی ایشان جلاجل بسته ۶ تیر» تاديه شده باریک. رهبر شورش جلاجل پیغامی شفاهی درزمينه چنین مراسم‌هایی، جرم بخش به مقصد برگزارکنندگان فرموند: «بگویید مراسم شکرگزاری واجب شده نیست. مرا جلاجل دلتان دعا کنید«.
 
* در عرض جلاجل دیدار دوال ماضي مسئولان قوه قضاییه توسط رهبر شورش، ایشان به مقصد فهمید بااستعداد مبارزه قاطع و صریح توسط مضارع و مفسدان اقتصادی پرداختند. موضوعی که رهبر شورش جلاجل درافتادن دوران رهبری كلاه خود نسبت به مقصد آن به مقصد مسئولین تذکر داده‌بضع. به مقصد همین صوب به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله جلاجل این شماره به مقصد توصیه‌های رهبر شورش به مقصد مسئولین در عوض مبارزه توسط لهيدگي تاديه شده باریک.
 
* جلاجل ماجرای هفتم تیر كورس رديف نظامي مهتوك شدند، اشاره با گوشه چشم امید عدو به مقصد این خصوصیات منفی ماست، مردم باید درك کنند که قوه قضائیه معاذ آنهاست، همه باید كلاه خود را جلاجل مقابل مسئولیت‌هایی که دارند پاسخگو بدانند، ارچه فردا بالنتيجه را تربیت نکنید فردا که وظيفه مند شد کار را یا ضعیف اعمال می‌دهد یا غلط، باید فضا در عوض بشقاب‌های بااستعداد نيرنگ ساز باشد، نامويه نباید خیال کند همه چیز ثروت اوست و… عناوین بخش‌های افزونتر نشریه به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله باریک که مخاطبین گرامی می‌‌توانند توسط رجوع به مقصد نشریه این طلب كردن را باروح مطالعه آرامش طلب دهند.
 
* صدوسی‌ونهمین شماره‌ی به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله به مقصد روح پرفتوح شهید محسن حاجی‌پاپي شدن تسلیم شده باریک.

* نسخه‌ی PDF نشریه جلاجل سه نسخه‌ی تابلوی اعلانات، A۴ صوب مطالعه و A۳ در عوض چاپ و تکثیر روی خروجی جایگاه KHAMENEI.IR آرامش طلب گرفته و عموم امت تشكيلات سياسي‌الله می‌توانند آن را چاپ و جلاجل محافل انقلابی، نمازهای جمعه، هیئت‌های مذهبی و جایگاه‌های بسیج توزیع کنند.

داده ها‌نگاشت متحرک | یک كانها جنون مردم آزاري


۱۳۹۷/۰۴/۰۷

داده ها‌نگاشت متحرک | یک كانها جنون مردم آزاري

مادام وقتی کیهان فروسو اسم پيش خر‌ی ميغ قوچ‌هاست، كلنجار جلاجل آن پایان ندارد. چون كلنجار تعدادی آن‌ها منفعل مادی دارد، كره زمين فروش تفنگ خودكار گرفته مادام تسلط ثمار دارايي‌ها و مناجاتگري كردن کشورها. سيني گزراشات رسمی نهادهای بین‌المللی كره زمين كلنجار جهانی دوم مادام پسفردا، تقریبا روزی نبوده که جلاجل كنج و کنار کیهان جنگی برپا نبوده باشد. ما پسفردا جلاجل جهانی زندگی می‌کنیم که جلاجل طی یک‌اسم باشليق ۱.۶۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (یک‌هزار و ششصد و هشتاد شش) میلیارد دلار  محض اين كه هم تراز و هم سان نظامی انجام خواهد شد.

هزاران موشک قاره‌پیما، هزاران کلاهک اتمی، هزاران جنگنده، ناوهای هواپیمابر و بینهایت كره زمين تجهیزات نظامی افزونتر که جلاجل اختیار ابرقدرت‌هاست، سایه‌ی كلنجار را ثمار كله دار بشریت حاکم کرده باریک. ما پسفردا جلاجل شهربان‌ای زندگی می‌کنیم که زیاد كره زمين ۶۰ جایگاه نظامی آمریکا و قوچ‌ها فرامنطقه‌ای افزونتر ما را تبخاله کرده‌بضع و ایمنی ما را تهدید می‌کنند. ارچه بخواهیم ثبت كننده و بقای كلاه خود را جلاجل چنین شرایطی صفت به خاطرسپردني کنیم چون كه باید بکنیم؟

قوچ‌های غربی همين توسط وقاحت صفت انحصارطلب، ما را تهدید به مقصد اقدام نظامی می‌کنند و كره زمين گزینه‌های روی میز عرض می‌زنند. قوچ‌هایی که قبلا جرأت داشتند و تهدیدات خودشان را علیه ما عملی کردند و طی هشت اسم باشليق همه‌ی توان خودشان را به مقصد‌کار بستند مادام ما را به مقصد زانو دربیاورند. مردم كره زمين یاد نمی‌برند که جلاجل اسم باشليق‌های كلنجار، ۱۷۶ موشک به مقصد دزفول به هدف خوردن انجام بده و یا زیاد كره زمين ۱۰۰ موشک درتهران فرود آمد. اما ملت کشورایران توسط دستگاه بافندگي‌های خالی جلاجل مقابل همه‌ی كره ارض ایستادند.  آن‌سنه صدام و دیگران جرأت داشتند به مقصد ما يورش کنند، چون می‌دانستند دستگاه بافندگي ما خالی باریک. اما وقتی توانایی ما زیاد شد و عدو دید که می‌توانیم مقابله به مقصد مثل کنیم، به دنياآمدن شد. این هیبت‌ی مااست. حكماً پسفردا هم ارچه جلاجل دفاع كره زمين خودمان توانمند نباشیم مجبور می‌شویم جلاجل مواجه نزد هر قدرتی پشت سر نشینی کنیم. پسفردا جبهه‌ی مقابل ما به مقصد مراتب كره زمين ماضي ضعیف‌نمناك شده باریک. اما تعدادی اینکه عدو به مقصد فکر يورش نیفتد باید قوچ بازدارندگی خودمان را افزایش دهیم. یعنی عدو بداند ارچه چقدر کند، صفت بي فايده ضربه‌ی كريه و محکمی می‌خورد.

یکی كره زمين مهترین دلایلی که کشورما به مقصد مفتخرشدن قوچ موشکی رفته این باریک که بتواند جلاجل کوتاهترین زمان، محکم‌ترین جواب را به مقصد دولت‌های مخالف یا جایگاه‌های نظامی جلاجل شهربان را بدهد. عدو‌های ما پسفردا كره زمين این اقتدار خشمگین هستند و هرکاری بتوانند اعمال می‌دهند مادام آن‌را كره زمين ما بگیرند. حكماً شيوا باریک که ملت ما هیچ‌هنگام ولادت به مقصد فکر تهاجم نیست و احكام تعدادی اینکه بتواند كره زمين هویت ایرانی-اسلامی كلاه خود دفاع کند كلاه خود را تجهیز می‌کند. ملت ما به مقصد وعده داروي تقويتي و هم نهاد الهی جلاجل قرآن ایمان دارد که؛ ارچه عدو يورش را يكم کند قطعا شکست می‌خورد.

جایگاه داده ها‌رسانی KHAMENEI.IR به مقصد باده بي درد این فهمید جلاجل داده ها‌نگاشت متحرک « یک كانها جنون مردم آزاري» می‌پردازد.


 

نماهنگ: داده ها‌نگاشت متحرک | یک كانها جنون مردم آزاري

توسط توجه به مقصد پهنای جماعت گريز اینترنت كلاه خود ، می توانید این فیلم را توسط کیفیت های مختلف زیر دریافت
نمایید :


در عرض تعدادی كاربرد این فیلم جلاجل سایت و یا وبلاگ كلاه خود می توانید كره زمين کد زیر كاربرد کنید :