به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله ۱۲۸ | احتیاج به مقصد «تعمیر فواد» داریم


* نشریه به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله جلاجل هفته‌ی چهارم كره زمين فروردین ۹۷ به مقصد شماره صدوبیست‌وهشتم كلاه خود رسید.

* به مقصد شرح احوال به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله، رهبر شورش به مقصد‌مناسبت يكم اسم باشليق جدید، دوال دوشنبه‌ی هفته‌ی جاری(۱۳۹۷/۰۱/۲۰) توسط شماری كره زمين مسئولان و کارگزاران ديسيپلين دیدار کرده و بیاناتی کوتاه و صمیمی جلاجل جمهور آنان ایراد فرمودند. جلاجل بخشی كره زمين این دیدار، رهبر شورش توسط توجه به مقصد فضای معنوی ماه رجب، اشاراتی به مقصد فضای حاکم ثمار مدیران هزل گويي‌ی ۶۰، و حلول كننده و هوای آن روزهای کشور داشتند. نگاه خشم آلود به مقصد اهمیت این فهمید، به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله، تعدادی اولین شهر بار، این بخش‌ كره زمين بیانات ایشان را منتشر می‌کند. جلاجل بخشی كره زمين اسم ستيزه گر چنین می‌خوانیم: عزیزان منبرها! كره زمين هر مكان که هستید – قوه‌ی مجریه، مقننه، قضائیه، جاهای افزونتر-  همه جلاجل این صوب یکسانید و یکسانیم. و ما جلاجل جمهوری اسلامی احتیاج داریم به مقصد تعمیر فواد خودمان؛ به مقصد این نیاز داریم چون جمهوری اسلامی توسط یک حکومت متعارف معمولی جلاجل کیهان فرق دارد. جمهوری اسلامی توسط یک هدفی، توسط یک آرمانی، توسط یک منطقی، توسط یک عَلَمی به مقصد صور وارد به ذهن؛ آن عَلَم عبارت باریک كره زمين شهر توحید، كره زمين حکم الهی، كره زمين شریعت الهی؛ توسط این عَلَم به مقصد صور وارد به ذهن. همه‌ی آن چیزهایی که ما می‌خواهیم – آزادی و منصفي و خودمختاري و غیره – همه جلاجل همین عَلَم اسلام مندرج و مندمج  باریک.

* «ماجرای مکتوبنگاری نهضت آزادی به مقصد ولايت خمینی جلاجل هزل گويي ۶۰» ديباچه حرف هفته‌ی این شماره كره زمين نشریه به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله باریک که توسط رویکرد تاریخی به مقصد اسم مكلف‌ی مکتوبنگاری‌های نهضت آزادی توسط ولايت خمینی جلاجل هزل گويي ۶۰ و نمایندگان مجلس ششم جلاجل اسم باشليق ۸۱ تاديه شده و به مقصد این سوال جواب می‌دهد که به چه علت یک سیاستمدار دستخوش خطای جلاجل واپسین انجام خواهد شد؟

* در عرض توسط توجه تحولات اخیر کشورسوریه جلاجل شرح احوال رصدی این هفته مطلبی توسط ديباچه «تکرار سناریوی نخ‌نمای آمریکا و مغرب درزمينه کشورسوریه» به مقصد این اسم مكلف تاديه شده باریک.

* جلاجل روزهای اخیر نیز جلاجل کشور، مثال آشفتگی بازارگاه ارزی بوده‌ایم که یقینا بخشی كره زمين این آشفتگی، به مقصد‌دلیل وابستگی اقتصاد کشور به مقصد دلار و تأثیرپذیری آن كره زمين فضای روانی جامعه و وقایع سیاسی بین‌المللی باریک. «دومینوی جمعه سیاه» ديباچه شرح احوال افزونتر نشریه باریک که توسط توجه به مقصد اتفاقات اخیری که جلاجل بازارگاه سعر بوجود آمد، به مقصد چرایی و گدازش این مشکل تاديه شده باریک.

* كره زمين كلكسيون مدیران ارشدتان شرح احوال بخواهید، چادرپوش صفتی که منشاء همه ضررها و زیان‌ها باریک، ارچه جلاجل شهر سنگر خوابت سرما معنایش این نیست که عدو هم خوابش برده، زنان دقیق و ظریف، این نکته را می‌دانند، نیروهای بالنتيجه و مؤمن خواهند توانست معضلات اقتصادی را گدازش کنند، مسجد هسته مرکزی باریک و… عناوین بخش‌های افزونتر نشریه به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله باریک که مخاطبین گرامی می‌‌توانند توسط رجوع به مقصد نشریه این طلب كردن را باروح مطالعه آرامش طلب دهند.

* صدوبیست‌وهشتمین شماره‌ی به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله به مقصد روح پرفتوح شهید آیت‌الله سیدمحمدباقر رئيس پیشکش شده‌ باریک.

* نسخه‌ی PDF نشریه جلاجل سه نسخه‌ی تابلوی اعلانات، A۴ صوب مطالعه و A۳ تعدادی چاپ و تکثیر روی خروجی جایگاه KHAMENEI.IR آرامش طلب گرفته و عموم امت تشكيلات سياسي‌الله می‌توانند آن را چاپ و جلاجل محافل انقلابی، نمازهای جمعه، هیئت‌های مذهبی و جایگاه‌های بسیج توزیع کنند.
 

دیدار جمعی كره زمين مسئولان و مدیران ديسيپلين توسط رهبر شورش


حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم شورش اسلامی ه مبستر شدن پسفردا (دوشنبه) جلاجل دیدار جمعی كره زمين مسئولان و مدیران ديسيپلين توسط تبریک اعیاد و ماه رجب، این ایام مبارک را مجال مهلت‌هایی برجسته در عوض عبادت و دستاويز خواندند و افزودند: کلید گدازش مشکلات، «دعا، یاد پروردن و مورد بحث قلب‌ها» باریک و ماه رجب عید کسانی باریک که قصد مورد بحث قلوب كلاه خود را دارند.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای توسط تأکید ثمار لزوم ایستادگی مسئولان ثمار منوي ها اسلام و جمهوری اسلامی، گفتند: «پرواپيشگي» و «اجتناب كره زمين گناه، خیانت و دنیاطلبی» که عملي ساختن ایستادگی، و در عوض مسئولان كره زمين اوجب واجبات باریک، جلاجل تقویت تباني توسط پروردن باریک.

ایشان توسط یادآوری روحیه‌ی انقلابی و خدمتگزارانه‌ی حاکم ثمار مدیران کشور جلاجل هزل گويي‌ی ۶۰، جرم بخش به مقصد مسئولان به يادماندني کردند: آیا آن احساسات و رفتارهای تحسین‌برانگیز را به مقصد یاد دارید؟ آیا آن بی‌اعتنایی به مقصد ثروت کیهان و سعيد به مقصد خدمتگزاري را به مقصد یاد دارید؟ اشکال کار این باریک که زمانی آن بها‌ها فراموش انجام خواهد شد.

رهبر شورش اسلامی راه نهی كره زمين مبتلا كشته شدن به مقصد غفلت و صفه تدریجی را مراقبه خواندند و افزودند: همه‌ی ما مسئولان جلاجل جمهوری اسلامی احتیاج به مقصد تعمیر فواد كلاه خود داریم کمک جمهوری اسلامی ثمار ازاصل منوي ها و منوي‌های مهمی همچون شهر توحید و شریعت الهی، منصفي، آزادی و خودمختاري به مقصد‌صور وارد به ذهن و توسط حکومت‌های متعارف جلاجل کیهان متفاوت باریک.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای جلاجل بخش دیگری كره زمين سخنانشان توسط تأکید ثمار لزوم ساماندهی فضای حاصل کردن‌وکار به مقصد‌ديباچه زیربنای اقتصاد کشور، افزودند: اعمال این کار جزو وظایف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باریک و آن ستاد نیز پیگیر گدازش مشکلات باریک اما باید کار توسط نیرو و انگیزه‌ی جوانانه كنار زدن و پیگیری شود.

ایشان در عرض توسط اشعاركننده خرسندی كره زمين تبدیل كشته شدن مطالبه‌ی ایجاد پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی به مقصد مطالبه‌ای عمومی، گفتند: مسئولان باید ایمنی و حریم داخلی مردم و کشور را صفت به خاطرسپردني کنند. چقدر به مقصد ایمنی و حریم داخلی مردم «تحريم شده شرعی» باریک و نباید اعمال شود.

رهبر شورش اسلامی افزودند: متصدیان کار جلاجل نظام ارباب رعيتي‌های دولتی و قضائی مراقبت کنند مادام حریم داخلی زندگی مردم و اسرار آن‌ها محفوظ بماند.

پیش كره زمين گفتاري رهبر شورش اسلامی، آقای جهانگیری معاف اولا رئیس‌خلق به مقصد نمایندگی كره زمين مسئولان، تجريد شعار «حمایت كره زمين پیشنهاد ایرانی» را در عوض اسم باشليق ۱۳۹۷، جهانتاب و دقیق خواند و افزود: ارچه این شعار را عملیاتی کنیم، اشتهازا، نازپروردگي و درآمد مردم افزایش خواهد یافت.

عکس / دیدار جمعی كره زمين مسئولان و مدیران ديسيپلين


جمعی كره زمين اعضای هیأت دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان عالی نظام ارباب رعيتي قضائی و مسئولان شماری نهادها، ه مبستر شدن پسفردا (دوشنبه) به مقصد‌مناسبت يكم اسم باشليق جدید توسط رهبر شورش اسلامی دیدار کردند.

نطاق‌نگاشت | دیدار جمعی كره زمين مسئولان و مدیران ديسيپلين


جمعی كره زمين اعضای هیأت دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان عالی نظام ارباب رعيتي قضائی و مسئولان شماری نهادها، ه مبستر شدن فردا (دوشنبه) به مقصد‌مناسبت ابتر شدن اسم باشليق جدید توسط رهبر شورش اسلامی دیدار کردند.

 

نماهنگ | راه ويد: تشدید مبارزه


۱۳۹۷/۰۱/۱۷

نماهنگ | راه ويد: تشدید مبارزه

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم شورش اسلامی جلاجل جواب به مقصد نامه چندی قبل آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتراسناد سیاسی متحرك مقاومت اسلامی کشورفلسطین (حماس)، توسط تأکید ثمار جايگاهها همیشگی جمهوری اسلامی جلاجل حمایت کامل كره زمين کشورفلسطین و مجاهدان آن، ويد مسأله کشورفلسطین را تقویت شهرستان جناح مبارز و پرطراوت جلاجل دنیای اسلام و تشدید مبارزه توسط رژیم متغلب و پشتیبانان آن دانستند و تأکید کردند: حرکت به مقصد سمت مذاکره توسط رژیم فریبکار و دروغ باف و متغلب، خطای نابخشودنی بزرگی باریک که پیروزی ملت کشورفلسطین را به مقصد خلف می‌اندازد و بغير خسران عاید آن ملت ايذا‌کشیده نمیکند.
جایگاه داده ها‌رسانی KHAMENEI.IR ثمار ازاصل این بخش‌هایی كره زمين جواب رهبر شورش به مقصد این نامه؛ نماهنگ«راه ويد: تشدید مبارزه» را منتشر می‌کند.

 

نماهنگ: نماهنگ | راه ويد: تشدید مبارزه

توسط توجه به مقصد پهنای جماعت گريز اینترنت كلاه خود ، می توانید این فیلم را توسط کیفیت های مختلف زیر دریافت
نمایید :


در عرض در عوض كاربرد این فیلم جلاجل سایت و یا وبلاگ كلاه خود می توانید كره زمين کد زیر كاربرد کنید :

حروف تشكيلات سياسي‌الله ۱۲۷ | باید توسط نهج‌البلاغه مأنوس شوید


۱۳۹۷/۰۱/۱۵

حروف تشكيلات سياسي‌الله ۱۲۷ | باید توسط نهج‌البلاغه مأنوس شوید

چندماه پیش، جلاجل پانویس‌ی یکی كره زمين دیدارهای رهبر شورش توسط اهالی فرهنگ و كمال، ایشان جلاجل جواب به مقصد سؤال یکی كره زمين شهرنشيني که “چون كه کتابی بخوانیم که توسط توجه به مقصد راهبرد ائمه بتوانیم جلاجل تشخیص اولویت‌ها گريبانگير كژي نشویم”، چنین فرمودند: «کتابی که – به مقصد گفت شما- راهبرد ائمه را ‌ جلاجل هدایت مردم معین کرده باشد… منبرها الان به مقصد ذهنم نمی‌رسد، ولي ارچه شما می‌خواهید جلاجل این – باصطلاح- اولویت‌شناسی و اولویت‌یابی عمق پیدا کنید؛ توسط نهج‌البلاغه اُنس پیدا کنید، نهج‌البلاغه خیلی عالی باریک…

* اسم ستيزه گر تبيره بخشی كره زمين حرف هفته صدوبیست‌وهفتمین شماره‌ی حروف تشكيلات سياسي‌الله توسط ديباچه «باید توسط نهج‌البلاغه مأنوس شوید» باریک که به مقصد جدیدترین توصیه رهبر شورش در عوض آشنا اولویت‌ها می‌پردازد.

* توسط توجه به مقصد تحرکات اخیر پي سلمان، شرح احوال این هفته نیز توسط ديباچه «پي سلمان مزدوری در عوض آمریکا» به مقصد نيرنگ ساز تعریف وعاء ریاض جلاجل راهبرد جدید شهربان‌ای واشنگتن می‌پردازد.

* عدو كره زمين نسل بالنتيجه ما به مقصد نكراء عصبانی باریک، ازچه رهبر شورش در عوض هر اسم باشليق شعار تجريد می‌کنند؟، ماجرای آشنایی رهبر شورش توسط شهید آوینی، ولایت تنظیم کننده پيوندها داخلی و خارجی امت اسلامی،   كورس خصلتی که باید كره زمين خودمان گرد هم آمدن کنیم، شرط به مقصد دستگاه بافندگي رساندن معیت الهی، وارد به ذهن بودند به مقصد بنده تاييد كردن کنند که ما نمی‌توانیم، پرواپيشگي جلاجل زبان که جلاجل عمل هم باید ظهور شود، نسا باید جلاجل محیط كاشانه استشهادات داشنه باشد، بالنتيجه‌ها كره زمين قدرنشناسی‌ها بي اشتياق نشوند و… عناوین بخش‌های افزونتر نشریه حروف تشكيلات سياسي‌الله باریک که مخاطبین گرامی می‌‌توانند توسط رجوع به مقصد نشریه این موضوع ها را باروح مطالعه آرامش طلب دهند.

* صدوبیست‌وهفتمین شماره‌ی حروف تشكيلات سياسي‌الله به مقصد روح پرفتوح شهید محمدباقر محمدی تسلیم شده‌ باریک.

* نسخه‌ی PDF نشریه جلاجل سه نسخه‌ی تابلوی اعلانات، A۴ صوب مطالعه و A۳ در عوض چاپ و تکثیر روی خروجی مرکز KHAMENEI.IR آرامش طلب گرفته و عموم امت تشكيلات سياسي‌الله می‌توانند آن را چاپ و جلاجل محافل انقلابی، نمازهای جمعه، هیئت‌های مذهبی و مرکز‌های بسیج توزیع کنند.

نماهنگ | در عوض مورد بحث یک فرهنگ غلط


۱۳۹۷/۰۱/۱۵

نماهنگ | در عوض مورد بحث یک فرهنگ غلط

نماهنگ: نماهنگ | در عوض مورد بحث یک فرهنگ غلط

توسط توجه به مقصد پهنای جماعت گريز اینترنت كلاه خود ، می توانید این فیلم را توسط کیفیت های مختلف زیر دریافت
نمایید :


در عرض در عوض كاربرد این فیلم جلاجل سایت و یا وبلاگ كلاه خود می توانید كره زمين کد زیر كاربرد کنید :