حروف تشكيلات سياسي‌الله ۱۴۶ | مايه يكباره رهبر شورش چون كه صفت بويناك؟


* صدوچهل‌وششمین شماره حروف تشكيلات سياسي‌الله منتشر شد.

* به مقصد شرح احوال حروف تشكيلات سياسي‌الله، پیرو گفتاري رهبر شورش که جلاجل تاریخ ۲۲ مردادماه جلاجل جمعيت هزاران پريان كره زمين اقشار مختلف مردم تعبیر شد، كره زمين آنجایی که شماری كره زمين حاضران درزمينه‌ی فرازی كره زمين گفتاري ایشان دستخوش پيچيدگي شدند و به مقصد كنار زدن آن، این برفراز انعکاس تحریف شده‌ای جلاجل رسانه‌ها یافت، به مقصد داده ها می‌رساند: فرمایشات رهبر شورش ناظر به مقصد صدور اجازه تعدادی مذاکرات به ‌دست آوردن خارجه دولت یازدهم توسط همتای آمریکایی‌اش بوده باریک. رهبر شورش جلاجل این دیدار فرمودند: «جلاجل قضیه‌ی برجام، بنده ابل کردم اجازه دادم که به ‌دست آوردن خارجه‌‌ی ما توسط آن‌ها درستكاري کند، پستان کردیم.»

* ایضاً جلاجل این شماره نشریه حروف تشكيلات سياسي‌الله ثمار ازاصل بیانات رهبر شورش که جلاجل دیدار توسط جمعی كره زمين اقشار مختلف جلاجل ۲۲ مردادماه برگزار شد به مقصد محورهای بااستعداد این دیدار فروسو ديباچه «ازچه مذاکره توسط آمریکا پستان دارد؟»، «ریشه مشکلات اقتصادی کشور كره زمين کجاست؟»، «۴ جنگی که آمریکا توسط کشورایران يكم انجام بده»، «نحو بااستعداد رهبر شورش تعدادی مبارزه توسط لهيدگي»، «حرفه ها غدرآميز‌ای که بعضی بيگانگان آن را تکرار می‌کنند» و «هر کس كلنجار توسط کشورایران را يكم کند، صد جلاجل صد پستان خواهد انجام بده» تاديه شده باریک.

* صدوچهل‌وششمین شماره‌ی حروف تشكيلات سياسي‌الله به مقصد روح پرفتوح شهید سرهنگ هدايت كننده هواپيما محمد نوژه اهدا کردن شده‌ باریک.

* نسخه‌ی PDF نشریه جلاجل سه نسخه‌ی تابلوی اعلانات، A۴ صوب مطالعه و A۳ تعدادی چاپ و تکثیر روی خروجی پیشگاه KHAMENEI.IR آرامش طلب گرفته و عموم امت تشكيلات سياسي‌الله می‌توانند آن را چاپ و جلاجل محافل انقلابی، نمازهای جمعه، هیئت‌های مذهبی و پیشگاه‌های بسیج توزیع کنند.
 

تکذیب يكباره‌ تحریف شده عصاي قلندر به مقصد رهبر شورش جلاجل دیدار ۲۲ مرداد ۹۷ و پخش مايه آن


۱۳۹۷/۰۵/۲۴

تکذیب يكباره‌ تحریف شده عصاي قلندر به مقصد رهبر شورش جلاجل دیدار ۲۲ مرداد ۹۷ و پخش مايه آن

پیرو گفتاري حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی) رهبر معظم شورش اسلامی که جلاجل تاریخ ۲۲ مردادماه جلاجل جمهور هزاران پريان كره زمين اقشار مختلف مردم تعبیر شد، كره زمين آنجایی که چندی كره زمين حاضران درزمينه‌ی فرازی كره زمين گفتاري معظم‌له گريبانگير پيچيدگي شدند و به مقصد كنار زدن آن، این برفراز انعکاس تحریف شده‌ای جلاجل رسانه‌ها یافت، به مقصد داده ها میرساند:
فرمایشات معظم‌له ناظر به مقصد صدور اجازه تعدادی مذاکرات به ‌دست آوردن خارجه دولت یازدهم توسط همتای آمریکایی‌اش بوده باریک.
رهبر معظم شورش اسلامی جلاجل این دیدار فرمودند:
«جلاجل قضیه‌ی برجام، بنده ابل کردم اجازه دادم که به ‌دست آوردن خارجه‌‌ی ما توسط آن‌ها درستكاري کند، پستان کردیم.»

دیدار اقشار مختلف مردم توسط رهبر شورش


حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم شورش اسلامی صبح فردا (دوشنبه) جلاجل دیدار هزاران نفر كره زمين قشرهای مردم كره زمين مدیر‌های مختلف جلاجل گفتاري مهمی درزمينه‌ی اوضاع اقتصادی و معیشتی، اوراق‌های آمریکا و پیشنهاد مذاکره و نیز هرآينگي وحدت عمومی مردم و مسئولان به يادماندني کردند: مشکلات اقتصادی و راه‌گدازش‌های آن معلوم باریک، هیچ پي‌بستی جلاجل کشور صور ندارد و مسئولان جلاجل هر سه قوه باید توسط مبارزه، کار مشترک و كاربرد كره زمين نظرات کارشناسان، مشکلات و فشارها را كره زمين شب گذشته مردم بردارند.

ایشان ایضاً درخصوص فهمید مذاکره توسط آمریکا تأکید کردند: توسط آمریکایی‌ها به مقصد علت صور اسب باركش‌های دقیق، هیبت‌ی ماضي و ضررهای فراوان مذاکره توسط یک رژیم متقلب و زورگو مذاکره نمی‌کنیم و جلاجل پرتو وحدت و همدلی مردم و مسئولان، این محب تآميز را به مقصد‌نیکی خلف وعده‌كله دار خواهیم گذاشت.

رهبر شورش اسلامی جلاجل گفتاري كلاه خود توسط اشارت به مقصد مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور و گرانی‌های فراوان اخیر که به مقصد بخش‌هایی كره زمين مردم به مقصد‌نكراء تراكم واصل کرده باریک، گفتند: اکثر کارشناسان اقتصادی و بیشمار كره زمين مسئولان متفق هستند که عملي ساختن همه‌ی این مشکلات تحریم‌ها نیست بلکه تازهکار كره زمين هم تراز و هم سان درونی و نحوه‌ی مدیریت و سیاست‌گذاری اجرایی باریک.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: منبرها نمی‌گویم تحریم‌ها تاثير ندارد، اما به عمد‌ی مشکلات اقتصادی اخیر پيوسته كاري به مقصد عملکردها باریک و ارچه عملکردها مرغوبيت و باتدبیرتر و بهنگام‌نمناك و قوی‌نمناك باشد، تحریم‌ها تأثیر زیادی نخواهد داشت و می‌توان مقابل آن ایستاد.

ایشان به مقصد نوسانات اخیر بازارگاه سعر و سکه و کاهش بها زروسيم ملی اشارت کردند و افزودند: جلاجل همین قضایای سعر و سکه كلام شد صفت تبليغاتچي ۱۸ میلیارد دلار كره زمين سعر موجود کشور آن‌هم درحالی‌که در عوض تدوین‌ی سعر مشکل داریم، ثمار تاثير بی‌تدبیری، به مقصد افرادی واگذار شد و شماری كره زمين آن سوءاستفاده کردند. این ميراث ها مشکلات مدیریتی باریک و ارتباطی توسط تحریم‌ها ندارد.

رهبر شورش اسلامی به يادماندني کردند: وقتی سعر یا سکه به مقصد‌لفظ غلط هدیه و تقسیم انجام خواهد شد، مشکلات فعلی به مقصد صور می‌آید به دلیل اینکه این قضیه كورس چشم دارد: یک چشم آن فردی باریک که دریافت می‌کند و چشم افزونتر آن کسی باریک که هدیه می‌کند. همه زیادتر به مقصد‌كنار زدن آن فردی هستند که سعر یا سکه را گرفته باریک درحالی‌که تقصیر به عمد متوجه آن فردی باریک که سعر یا سکه را توسط بی‌تدبیری هدیه کرده باریک که اقدامات اخیر قوه‌ی قضائیه نیز جلاجل واقع برخورد توسط کسانی باریک که توسط یک سرپيچي و خطای مهتر، زمینه‌سه تار این هم تراز و هم سان و کاهش بها زروسيم ملی شده‌بضع.

ایشان به مقصد کمین دمساز شدن عدو در عوض سوءاستفاده كره زمين این خطاها و بی‌تدبیری‌ها اشارت کردند و افزودند: ما به مقصد دلایل گوناگون، دشمنان خبیث و رذل ناچیز نداریم؛ آن‌ها کمین گرفته‌بضع برخودهموار كردن همچون مگس ثمار روی زخم بنشینند و توسط سوءاستفاده كره زمين مشکلات تازهکار كره زمين خطای شماری بيگانگان، ناکارآمدی ديسيپلين و پي‌عقد كردن جلاجل کشور را آبستن كردن کنند برخودهموار كردن مردم ناامید شوند.

رهبر شورش اسلامی تأکید کردند: جلاجل کشور هیچ پي‌بستی صور ندارد به دلیل اینکه مشکلات کشور شناساننده‌شده باریک و در عوض همه‌ی آن‌ها نیز راه‌گدازش‌های شناساننده‌شده‌ای صور دارد و احكام باید مسئولان کمر والامنشي ببندند.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای توسط اشارت به مقصد پیشنهادها و مکتوبهای مختلف جوانان انقلابی، مؤمن و نيك‌فکر در عوض گدازش مشکلات گفتند: اخیراً هم مجموعه‌ای کارشناس اقتصادی که توسط دولت هم مخالفتی ندارند و شماری هم رئيس ديوان‌غيرماذون هستند، مکتوبای دلسوزانه به مقصد رئیس‌خلق شریف نوشته‌بضع و اشارتاً پيسي مشکلات ساختاری و موجود اقتصادی، راه‌گدازش‌ها را هم ارائه کرده‌بضع که این راه‌گدازش‌ها اکثراً صحیح بودند.

ایشان توسط تأکید ثمار اینکه اكثراً این راه‌گدازش‌ها قبلاً جلاجل شعارهای اسم باشليق و سیاست‌های کلی اعلام شده صفت بويناك، افزودند: بنابراین مشکلات اقتصادی کشور راه‌گدازش دارد و این‌نوع نیست که عدو و شماری بيگانگان دنباله‌رو او، جلاجل داخل و جلاجل رسانه‌ها خبیثانه تبلیغ کنند که کشور به مقصد پي‌عقد كردن رسیده و هیچ راهی سواي عياذ جابه جايي به مقصد فلان شیطان یا شیطان اکبر صور ندارد.

رهبر شورش اسلامی به يادماندني کردند: مسئولان، اجرای شماری كره زمين این راه‌گدازش‌ها را سرخرگ کرده‌بضع اما باید جدی‌نمناك اعمال دهند و منبرها این فهمید را جلاجل جلسات خصوصی به مقصد رؤسای سه قوه و مسئولان کشور كلام‌مام و آنان نیز به مقصد اندازه‌ی توان كلاه خود پیگیر این وطن اختيار كردن هستند.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای توسط تأکید ثمار اینکه ما جلاجل کشور، نیروی خیر و باعُرضه و بالنتيجه ناچیز نداریم، گفتند: مسئولان باید همکاران نیکی را در عوض كلاه خود تجريد کنند.

ایشان، نقدینگی عظیم را یکی كره زمين مشکلات اقتصادی کشور و تازهکار كره زمين سیاست‌های ابل دانستند و گفتند: بدون شك‌نوع که جلاجل عید فطر جرم بخش به مقصد مسئولان گفتم، باید این نقدینگی به مقصد سمت اشکال و بخش‌های صنعت، کشاورزی و مسکن هدایت شود و ارچه چنین کاری اعمال شود، نقدینگی که فردا یک تهدید باریک، به مقصد مجال مهلت تبدیل خواهد شد.

رهبر شورش اسلامی توسط تأکید ثمار اینکه همين كره زمين دولت‌ها حمایت کرده‌بضع و كره زمين این دولت نیز حمایت می‌کنند، به يادماندني کردند: شهرستان بار افزونتر به مقصد مسئولان دولتی سفارش مؤکد می‌کنم که توسط فکر و دستور كار‌ریزی و مشورت توسط بيگانگان آگاه كردن، راه‌های كشاندن نقدینگی به مقصد سمت اشکال را پیدا کنند.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: شماری می‌گویند علت مشکلات فعلی جلاجل بازارگاه و صاحبخانه‌وکار این باریک که چون فعالان اقتصادی كره زمين زمان يكم تحریم‌ها یعنی نیمه‌ی مرداد و یا نیمه‌ی عقرب آلات لهو بودند، کارهایی اعمال دادند؛ فعلاً سؤال این باریک که ارچه فعالان اقتصادی آلات لهو بودند و کارهایی کردند، مسئولان دولتی هم باید كلاه خود را در عوض مقابله توسط تحریم زیادتر دردسترس می‌کردند.

ایشان افزودند: حكماً اکنون هم دیر نشده باریک و می‌توان تصمیم‌ها و اقدامات واجب شده را جلاجل مقابل تصمیم خبیثانه‌ی عدو اتخاذ انجام بده و ارچه کسی بگوید دیر شده و ممکن نیست، یا جاهل باریک و یا حرفه ها بی‌صوب ضربت ديده باریک.

رهبر شورش اسلامی تأکید کردند: هرکسی که اعلام کند ما به مقصد پي‌عقد كردن رسیده‌ایم، یا جاهل باریک و یا حرفه ها او غدرآميز باریک.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای جلاجل آدم كردن‌ی طلب كردن پيوسته كاري به مقصد هم تراز و هم سان و مشکلات اقتصادی، به مقصد فهمید لهيدگي و لزوم مقابله توسط آن اشارت کردند و گفتند: مکتوبی اخیر رئیس قوه‌ی قضائیه یک مشي بااستعداد و واحد وزن معادل در عوض مقابله توسط لهيدگي و مفسد باریک.

ایشان توسط اشارت به مقصد مکتوبی هفده اسم باشليق پیش كلاه خود به مقصد سران سه قوه در عوض مقابله توسط لهيدگي، افزودند: لهيدگي یک اژدهای هفت‌كله دار باریک که باید توسط آن به مقصد‌صفت منسوب به طوس کامل و جدی مقابله شود، اشارتاً اینکه وقتی توسط لهيدگي و مفسد مقابله انجام خواهد شد، قطعاً جیغ‌ودادهایی كره زمين كنج‌وکنار رسا انجام خواهد شد.

رهبر شورش اسلامی تأکید کردند: تعبیرِ علنی این فهمید در عوض این باریک که همه بدانند، بنای ديسيپلين، برخورد قاطع و سوا حيف وميل شدن توسط مفسد باریک.

ایشان افزودند: شماری درخصوص لهيدگي به مقصد‌نوع‌ای درستكاري می‌کنند که گویا همه‌ی ديسيپلين گمراه شدن باریک و ادعای لهيدگي سیستمی و فراگیر می‌کنند درحالی‌که این‌نوع نیست و ما جلاجل کشور، مدیران پاکدست و مؤمن فراوانی داریم و این‌نوع نطاق ذكرخير، تاريكي ها به مقصد این بيگانگان و تاريكي ها به مقصد ديسيپلين اسلامی باریک.

رهبر شورش اسلامی توسط تأکید ثمار اینکه جلاجل ديسيپلين اسلامی حتی مبنا ناچیزِ بيگانگان گمراه شدن، زیاد باریک و باید توسط آن‌ها قاطعانه برخورد شود، گفتند: تفريغ محاسبه و تفریط غلط باریک. شماری جلاجل درستكاري‌ها و نوشته‌های كلاه خود بی‌حيف وميل شدن هستند. نمی‌توان لهيدگي جلاجل شماری نظام ارباب رعيتي‌ها و یا جلاجل میان شماری بيگانگان را به مقصد کل کشور تعمیم داد.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای جلاجل جمعيت‌بندی این بخش كره زمين گفتاري كلاه خود، به يادماندني کردند: راه‌گدازش مشکلات اقتصادی کشور اعم كره زمين راه‌گدازش‌های ساختاری و کوتاه‌اختصاصی شناساننده‌شده باریک و تيرخور كره زمين بايسته در عوض تشکیل جلسه‌ی مشترک سه قوه، یافتن مشترک راه‌گدازش‌ها توسط کمک دمساز شدن كره زمين کارشناسان امین باریک که این کار جلاجل حلول كننده اعمال باریک.

ایشان افزودند: نظام ارباب رعيتي‌های نظارتی غيرمشدد به مقصد نظام ارباب رعيتي‌های اطلاعاتی، قوه‌ی قضائیه و مجلس نیز باید توسط قوچ و توسط اشاره با گوشه چشم نيرنگ ساز جلاجل میدان باشند و آحاد مردم مؤمن نیز باید توسط عاطل فریضه، جلاجل این اسم مورد وعاء ایفا کنند.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای توسط تأکید ثمار اینکه قوای مجریه و مقننه باید راه‌های لهيدگي را ببندند، گفتند: ارچه جلاجل همین قضایای سعر و سکه، نظارت و تمركزفكر و پیگیری واجب شده اعمال می‌گرفت، راه‌های لهيدگي مسدود می‌شد.

ایشان ایضاً توسط توصیه به مقصد آحاد مردم در عوض هوشیاری و عملِ توسط بصیرت جلاجل مقابل تحریکات عدو، افزودند: ملت کشورایران همين جلاجل مقابل عدو بصیرت داشته باریک و همه باید بدانند که عدو به مقصد‌كنار زدن سوءاستفاده كره زمين نقالي كردن‌بي قوتي‌ها ثمار ايمن سازيّ كلاه خود مردم باریک.

رهبر شورش اسلامی نظام ارباب رعيتي‌های تبلیغاتی اعم كره زمين صداوسیما، اسم مربوط به مطبوعات و وبگاه‌های فضای مجازی را به مقصد مراقبت كره زمين ایجاد ناامیدی جلاجل جامعه، توصیه‌ی مؤکد کردند و گفتند: لغاز اشکالی ندارد اما نباید مردم را ناامید انجام بده. زمانی جلاجل یک فصل نامه یا جلاجل یک دستور كار‌ی تلویزیونی و رادیویی، به مقصد‌نوع‌ای نطاق كلام انجام خواهد شد که گویا همه‌ی درها به تنگ آمده باریک؛ درحالی‌که این‌نوع نیست.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: ملت کشورایران و ديسيپلين اسلامی، همچنان‌که برخودهموار كردن به مقصد حلول كننده كره زمين مقام ها سختی خیزاب کرده باریک، كره زمين این محب تآميز نیز که آسايش خواه‌نمناك كره زمين مقام ها قبلی باریک، خیزاب خواهد انجام بده.

رهبر شورش اسلامی جلاجل بخش دوم سخنانشان توسط اشارت به مقصد وقیح‌نمناك و بی‌اصلي‌نمناك كشته شدن مسئولان آمریکایی جلاجل ماه‌های اخیر، به يادماندني کردند: آن‌ها قبلاً نیز اصلي سیاسی و دیپلماتیک را جلاجل حرفه ها‌هایشان رعایت نمی‌کردند اما مسئولان کنونی رژیم آمریکا به مقصد‌نوع‌ای وقیح و بی‌حيا و بی‌اصلي توسط کیهان حرفه ها می‌زنند که گوئيا حیا را کاملاً كره زمين آن‌ها گرفته‌بضع.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای توسط یادآوری كورس جنایت هفته‌ی اخیر سعودی‌ها جلاجل کشوریمن یعنی بمباران یک بیمارستان و هجوم بردن به مقصد یک ماشین حامل کودکان یمنی و قتل‌تعمدي ده‌ها کودک بی‌گناه و بی‌عياذ، افزودند: ارادهكردن كره ارض جلاجل مقابل این جنایات تکان خورد و دولت‌ها نیز ولو به مقصد‌لفظ اسم متكلف‌آمیز تقریر تأسفی کردند اما آمریکایی‌ها به مقصد‌جای محکوم وزیر ها این فجایع، بی‌شرمانه كره زمين روابط راهبردی كلاه خود توسط سعودی‌ها حرفه ها زدند و این سؤال را پیش آوردند که آیا مسئولان آمریکایی واقعاً انسانند؟

ایشان مستثنا وزیر ها قريب كورس هزار کودک كره زمين مادرانشان و زندانی وزیر ها آن‌ها جلاجل قفس را به مقصد بهيمه ها‌ی مهاجر توافق داشتن این بيگانگان، جنایت بی‌پيشينه‌ی دیگری خواندند و افزودند: نکته‌ی تأمل‌برانگیز این باریک که آمریکایی‌ها سوا هیچ ننگ و شرمی این اقدامات را جلاجل جلوی اشاره با گوشه چشم جهانیان اعمال می‌دهند.

رهبر شورش توسط اشارت به مقصد حرفه ها‌های بی‌ادبانه‌ی مقامات رژیم آمریکا درزمينه‌ی تحریم، كلنجار و مذاکره گفتند: تأکید می‌کنیم كلنجار نخواهد شد و مذاکره نخواهیم انجام بده.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: حكماً آن‌ها اسم مكلف‌ی كلنجار را صریحاً مطرح نمی‌کنند اما درصددند توسط اشارت و کنایه، «شبح كلنجار» را ایجاد و مهتر کنند برخودهموار كردن ملت کشورایران و یا ترسوها را بترسانند.

ایشان جلاجل همین زمینه تأکید کردند: جنگی رخ نخواهد داد به چه علت که ما مثل ماضي هیچ‌هنگام ولادت سرخرگ‌کننده‌ی كلنجار نخواهیم صفت بويناك و آمریکایی‌ها هم هجوم بردن را يكم نمی‌کنند چون می‌دانند که صددرصد به مقصد ضررشان صفت انحصارطلب خواهد شد به دلیل اینکه جمهوری اسلامی و ملت کشورایران جايز شمردن کرده‌بضع به مقصد هر متعرّضی، ضربه‌ی مهتر‌تری واصل خواهند انجام بده.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای توسط اشارت به مقصد ناکامی توام با رسوايي و دنائت‌آمیز آمریکایی‌ها جلاجل هجوم بردن‌ی اسم باشليق ۱۳۵۹ به مقصد صحرای طبس افزودند: آن‌ها ممکن باریک خیلی چیزها را نفهمند اما احتمالاً این‌قدر می‌فهمند که نتیجه‌ی چقدر به مقصد کشورایران را تصور و درک کنند.

رهبر شورش جلاجل آدم كردن‌ی تبیین مطرود گشتن‌های آمریکا در عوض مقابله توسط جمهوری اسلامی و ملت کشورایران، به مقصد مناقشه پیشنهاد مذاکره پرداختند و افزودند: آن‌ها حكماً جلاجل این فهمید به موجب یک بازی و طوق پیش‌پاافتاده و بی‌بها سیاسی عمل می‌کنند؛ یک نفر می‌گوید سوا پیش شرط، نفر افزونتر پیش‌شرط می‌گذارد.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: برخلاف تصور مجموعه‌ای جلاجل داخل، بايسته آمریکایی‌ها در عوض مذاکره اسم مكلف‌ی جدیدی نیست و جلاجل ۴۰ اسم باشليق اخیر بارها تکرار اما توسط جواب منفی کشورایران مواجه شده باریک. حتی ریگان رئیس‌خلق هنگام ولادت آمریکا که نسبت به مقصد فعلی‌ها مقتدرتر صفت بويناك، جلاجل قضیه‌ی قومگرايي به مقصد مک‌فارلین، او را مخفیانه در عوض مذاکره به مقصد شهر تهران فرستاد که پس ازآن كره زمين ۲۴ زمان سنج سوا نتیجه ضياع و عقار.

رهبر شورش جلاجل تبیین اسب باركش‌های کشورایران در عوض مذاکره نکردن توسط آمریکایی‌ها گفتند: آن‌ها در عوض مذاکره نسخه خاصی دارند که باید آن را درک انجام بده و آن وقت به مقصد این سؤال جواب داد که آیا هیچ آدم عاقلی توسط این نسخه مذاکره می‌کند؟

ایشان حقیقت مذاکره را جلاجل عرف سیاسی «داد و ستد» خواندند و به يادماندني کردند: آمریکایی‌ها جلاجل هر مذاکره به مقصد تضمين‌ی قوچ سیاسی، تبلیغاتی و کشورمالی كلاه خود مبارزه می‌کنند هرگونه مقاومت جلاجل مقابل حقيرشمردن اهدافشان را ناکام بگذارند.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای جلاجل ترسیم نسخه مذاکره به مقصد سبک آمریکایی‌ها افزودند: آن‌ها اولاً نيت ها اصلی را کاملاً مشخص می‌کنند حكماً همه‌ی این نيت ها را اعلام نمی‌کنند اما جلاجل درافتادن مذاکرات توسط دبه و زنخ‌زنی، همه‌ی نيت ها را پیگیری می‌کنند. نکته‌ی دوم اینکه آمریکایی‌ها كره زمين این نيت ها اصلی یک قدم هم خلف نمی‌نشینند.

ایشان افزودند: آمریکایی‌ها جلاجل مذاکرات، توسط الفاظ ظاهراً اطمینان‌بخش احكام وعده می‌دهند اما كره زمين چشم مقابل امتیازاتِ تمييز می‌خواهند و وعده نمی‌پذیرند.

رهبر شورش به يادماندني کردند: این واقعیت را ما جلاجل برجام هیبت کردیم همچنان‌که جلاجل مذاکره توسط کره‌ی شمالی هم آمریکایی‌ها همین طوق را جلاجل پیش گرفته‌بضع.

ایشان به يادماندني کردند: هر جای مذاکره ارچه چشم مقابل كره زمين وام گذاردن امتیازِ تمييز تماشي کند، آمریکایی‌ها آن‌چنان هیاهوی تبلیغاتی و رسانه‌ای جلاجل كره ارض راه می‌اندازند که حسب معمولً چشم مقابل ناچیز می‌آورد و دستخوش كمرويي انجام خواهد شد.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای جلاجل تشریح آخری نکته كره زمين نسخه مذاکره‌ی آمریکایی‌ها افزودند: آن‌ها پشت بام كره زمين مذاکرات نیز به مقصد‌راحتی زیر وعده‌ها می‌زنند و به مقصد آن‌ها عمل نمی‌کنند.

رهبر شورش پشت بام كره زمين تعبیر این واقعیات یک سؤال اساسی مطرح کردند: به مقصد کدام دلیل باید توسط رژیم زورگوی متقلبی که این‌نوع مذاکره می‌کند، خلف وعده میز گفت‌وگو نشست؟

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای برجام را همال‌ی واضح نتیجه‌ی مذاکره توسط آمریکا برشمردند که حكماً شماری خطوط قرمز تعیین‌شده جلاجل آن رعایت نشد.

ایشان به يادماندني کردند: توسط توجه به مقصد نسخه آمریکایی‌ها جلاجل مذاکره، هر دولتی جلاجل كره ارض توسط آن‌ها مذاکره کند، دستخوش مشکل انجام خواهد شد مگر صوب‌گیری‌هایش توسط واشنگتن یکی باشد که حكماً دولت فعلی آمریکا حتی به مقصد اروپایی‌ها هم قسر می‌گوید.

رهبر شورش جلاجل نوعی جمعيت‌بندی كره زمين این بخش كره زمين سخنانشان، افزودند: ما احكام وقتی می‌توانیم واصل بازی خطرناک مذاکره توسط آمریکا شویم که كره زمين دیدگاه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به مقصد اقتدار باروح نظرمان برسیم و فشارها و هوچی‌گری‌های او نتواند جلاجل ما تأثیر بگذارد اما جلاجل حلول كننده موجودي مذاکره قطعاً به مقصد پستان ما صفت انحصارطلب انجام خواهد شد و ممنوع باریک.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای به يادماندني کردند: ولايت راحل عظیم‌الشأن هم مذاکره توسط آمریکا را برخودهموار كردن وقتی این رژیم آدم نشود ممنوع کرده صفت بويناك ما هم ثمار همین نکته تأکید می‌کنیم.

ایشان افزودند: حتی ارچه به مقصد فرض نامناسب آرامش طلب صفت بويناك توسط آمریکایی‌ها مذاکره‌ای کنیم قطعاً توسط دولت فعلی هرگز مذاکره نمی‌کردیم.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای توسط تعبیر نکته‌ای بااستعداد جرم بخش به مقصد همه‌ی سیاستمداران، دیپلمات‌ها، جوانان پرانگیزه، دانشجویان لفافه‌های سیاسی و فعالان اظهاروجود‌ی سیاست، یادآوری کردند: مذاکره توسط رژیم زورگو و متوقع آمریکا ولی‌ای در عوض رفع یا کاهش دشمنی آن‌ها نیست بلکه وام گذاردن ابزاری به مقصد آمریکا باریک که توسط آن می‌تواند زیادتر و مرغوبيت حالت دشمنی کند و نيت ها كلاه خود را پی بگیرد.

رهبر شورش تمرکز شیطان مهتر ثمار كلنجار اقتصادی را تازهکار كره زمين ناامیدی كره زمين كلنجار نظامی، سیاسی و امنیتی و حتی كلنجار فرهنگی خواندند و افزودند: رویش‌های بالنتيجه و پربرکت شورش و شکست پيشامدها و ازدحام‌های امنیتی سیاسی اسم باشليق ۸۸، اثر داغ‌دهنده‌ی شکست و یأس عدو جلاجل این اظهاروجود‌ها باریک.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: حكماً به مقصد توفیق الهی و هوشیاری مسئولان و مردم، آمریکا جلاجل كلنجار اقتصادی نیز شکست خواهد خورد.

ایشان توسط اشارت به مقصد حركات زيركي و فریب دشمنان جلاجل حرفه ها تكاپو كردن توسط مردم کشورایران، گفتند: یک خلف‌مابقي‌ی ذهنی به مقصد ملت کشورایران می‌گوید دولت شما زروسيم شما را جلاجل کشورسوریه مصرف می‌کند درحالی‌که رئیس او اذعان کرده که آمریکا هفت تریلیون دلار جلاجل شهربان مصرف کرده اما هیچ چیزی عایدشان نشده باریک.

رهبر شورش افزودند: ما به مقصد كورس کشور متحد شدن یعنی کشورسوریه و کشورعراق جلاجل مقابل تهدیدات آمریکا و سعودی‌ها کمک کرده‌ایم که این کمک‌ها نوعی مبادله بین دولت‌های متحد شدن باریک.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای ایجاد تردید جلاجل افکار عمومی نسبت به مقصد جايگاهها ديسيپلين را كره زمين نيت ها مشخص دشمنان ملت کشورایران برشمردند و افزودند: آن‌ها می‌خواهند توسط كلنجار اقتصادی نارضایتی ایجاد کنند برخودهموار كردن شاید این نارضایتی به مقصد اغتشاش و ناامنی تبدیل شود.

ایشان توسط تعبیر شايعه و اطلاعاتی كره زمين خلف وعده نمايشگاه‌ی اقدامات آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها و سعودی‌ها افزودند: آن‌ها در عوض ایجاد ناامنی جلاجل دی‌ماه ماضي، تا چه وقت اسم باشليق فعالیت کرده بودند اما ملت توسط هوشیاری تحسین‌برانگیز، به مقصد میدان آمد و زمینه‌سازی‌های چندساله‌ی آن‌ها را به مقصد گوز داد.

رهبر شورش افزودند: دشمنان آن وقت به مقصد اسم باشليق ۹۷ قلب بستند و شماری مقامات آمریکا گفتند شش ماه افزونتر خبرهایی كره زمين کشورایران خواهید شنید؛ منظور آن‌ها همین پيشامدها مرداد صفت بويناك که توسط صور خرجیهای فراوان کشورمالی و سیاسی دشمنان این‌نوع محصول كره زمين پيمان درآمد.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای تأکید کردند: مردم، باهوش و بابصیرت هستند حكماً مشکلات معیشتی و اقتصادی اوقات خیلی كره زمين آن‌ها را منغص کرده اما این ملت زیرِ شهرستان بار خواهان شدن‌های سیای آمریکا و فلان رژیم روسیاه نمی‌رود.

رهبر شورش تأکید کردند: عدو بدون شك‌نوع که تاکنون ضعیف و ضعيف و شکست‌خورده بوده باریک جلاجل آینده نیز ناکام خواهد ماند به مقصد شرط اینکه همه بیدار باشیم و توسط پرهیز كره زمين ناامیدی به مقصد وظایف كلاه خود عمل کنیم.

ایشان افزودند: شماری به مقصد نام اینکه طرفدار ضعفا هستیم و می‌خواهیم اوضاع را درست کنیم، خودشان باخبر نیستند اما عملاً جلاجل چارچوبه سنجش هوای عدو حرفه ها می‌زنند و اقدام می‌کنند.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: آن‌ها که می‌گویند دولت باید برکنار شود جلاجل سنجش هوای عدو وعاء‌آفرین هستند. دولت باید كله دار کار بماند و توسط قوچ، وظایف كلاه خود را جلاجل گدازش مشکلات اعمال دهد.

رهبر شورش ایضاً به مقصد صفت پست و تکالیف دولت و مجلس اشارت کردند و افزودند: هر كورس قوه باید اشارتاً برخورداری كره زمين صفت پست كلاه خود، کرامت چشم مقابل را صفت به خاطرسپردني کنند و سه قوه توسط هم‌افزایی مشکلات را كره زمين پیش ملت بردارند.

ایشان جلاجل پایان سخنانشان توسط اشارت به مقصد گفتاري ولايت خمینی مبنی ثمار توافق داشتن دستگاه بافندگي قوچ پروردن ثمار كله دار ملت کشورایران و ديسيپلين اسلامی، افزودند: ما هم این دستگاه بافندگي قدرتمند پروردن را عاطل می‌کنیم، قدرتی که جلاجل ایمان ملت متجلی باریک.

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای جلاجل ابتدای سخنانشان توسط اشارت به مقصد ورا رسیدن ماه ذی‌الحجه، ماه دعا و دستاويز و دوبهم زني به مقصد درگاه الهی، خاصیت ایمان و اتکا به مقصد پروردن را ایجاد امید، اعتمادبه‌شهواني و شکست‌ناپذیری دانستند و به يادماندني کردند: ملت کشورایران توسط برخورداری كره زمين این ایمان، چهل اسم باشليق باریک که جلاجل مقابل قوچ‌های متکبر کیهان توسط قوچ صفت انحصارطلب ایستاده باریک و باید روزبه‌سنه ثمار این توانایی افزوده شود.

نماهنگ | راه گدازش هست…


۱۳۹۷/۰۵/۲۳

نماهنگ | راه گدازش هست…

هزاران نفر كره زمين قشرهای مختلف مردم كره زمين تاچند مدیر کشور، صبح دوشنبه ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ توسط محضر جلاجل حسینیه‌ی ولايت خمینی (ره) توسط حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای رهبر شورش اسلامی دیدار کردند.
پیشگاه داده ها‌رسانی KHAMENEI.IR كنج‌هایی كره زمين این دیدار را جلاجل نماهنگ «راه گدازش هست…» به مقصد قاب تصویر می‌کشد.

 

نماهنگ: نماهنگ | راه گدازش هست…

توسط توجه به مقصد پهنای جماعت گريز اینترنت كلاه خود ، می توانید این فیلم را توسط کیفیت های مختلف زیر دریافت
نمایید :


ایضاً تعدادی كاربرد این فیلم جلاجل سایت و یا وبلاگ كلاه خود می توانید كره زمين کد زیر كاربرد کنید :

عکس / غبارروبی مضجع مطهر حاضربودن ولايت همداستاني (علیه‌السلام)


‘);
});
}
});
}else
$(‘.totalNum span’).textual content($(‘#main-photo-stage li’).size);
});

اسم باشليق
۱۳۹۷

0 دیدگاه /توسط

جواب به مقصد نامه رئیس قوه قضائیه تعدادی اقدامات خصوصی جلاجل برخورد توسط اخلالگران اقتصادی


۱۳۹۷/۰۵/۲۰

جواب به مقصد نامه رئیس قوه قضائیه تعدادی اقدامات خصوصی جلاجل برخورد توسط اخلالگران اقتصادی

رئیس قوه قضائیه جلاجل مکتوبای به مقصد رهبر معظم شورش اسلامی توسط اشاعت به مقصد كلنجار اقتصادی دشمنان علیه ملت کشورایران و اعمال چندی جرائم كره زمين صیانت مجموعه‌ای كره زمين اخلالگران و مفسدان اقتصادی جلاجل این پیمان همسو توسط نيت ها دشمنان، بايسته انجام بده اجازه اقدامات خصوصی جلاجل برخورد قاطع و سریع جلاجل چارچوبه قانون كيفر يافتن اخلالگران جلاجل ديسيپلين اقتصادی کشور و قانون كيفر يافتن اسلامی داده شود. جلاجل این نامه پیشنهاد شده باریک که هرگونه تعلیق و تخفیف كيفر يافتن اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر شورش اسلامی توسط این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: كيفر يافتن مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه اعمال گیرد و جلاجل باروح اتقان احکام دادگاهها تمركزفكر واجب شده توصیه شود.

اسم ستيزه گر بايسته رئیس قوه قضائیه و جواب رهبر شورش اسلامی به مقصد این گزارش ها باریک:

بسم الله الرحمن الرحیم

سردفتر مبارک حاضربودن آیت الله العظمی خامنه‌ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم شورش اسلامی
درودگويي علیکم
 توسط احترام، نگاه خشم آلود به مقصد پیمان خصوصی اقتصادی کنونی که نوعی كلنجار اقتصادی محسوب نگهداری و متأسفانه مجموعه‌ای كره زمين اخلالگران و مفسدان اقتصادی هم جلاجل راستای نيت ها عدو موجبات آن را مهيا و مرتکب جرایمی می‌شوند که هرآينگي برخورد قاطع و سریع توسط آنان را می‌طلبد، جلاجل لفظ صلاحدید به مقصد رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید جلاجل چارچوبه قانون كيفر يافتن اخلالگران جلاجل ديسيپلين اقتصادی کشور به تصويب رسيده ۱۳۶۹/۹/۱۹ توسط تغییر و الحاقات بعدی و هيئت ۲۸۶ قانون كيفر يافتن اسلامی به تصويب رسيده ۱۳۹۲ توسط رعایت مناسبت ها ذیل اقدام نماید.
۱- تبار مضمون پيروي ۶ هيئت ۲ قانون مذکور شعبی كره زمين حق ستان شورش اسلامی را توسط ترکیب سه نفر قاضی توسط باغ ها ۲۰ اسم باشليق پيشينه قضائی (یک نفر رئیس و كورس مشير) تشکیل دهد. رسمیت حق ستان توسط محضر كورس نفر كره زمين اعضاء خواهد صفت بويناك.
۲- مقام استقرار این شعب جلاجل شهرستان تهران می‌باشد و کلیه سابقه‌های مرتبط، توسط معاف اولا قوه قضائیه به مقصد آن شعب ارجاع انجام خواهد شد و توسط تشخیص رئیس قوه قضائیه تبار هرآينگي جلاجل مراکز استانها نیز دايگي تشکیل باریک.
۳- به مقصد تشخیص رئیس حق ستان جلسات علنی و دايگي پخش جلاجل رسانه‌ها می‌باشد.
٤- کلیه مواعد قانونی واجب شده الرعایه مندرج جلاجل آیین دادرسی كره زمين قبیل يادآوري كردن و اعتراض حداکثر ۵ دوال تعیین انجام خواهد شد.
۵- مضمون پيروي هيئت ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جلاجل اسم مورد وکیل، جلاجل حق ستان نیز مجری خواهد صفت بويناك.
۶- هر گاه طي رسیدگی جلاجل حق ستان نقصان تحقیقاتی باخبرشدن شود حق ستان می‌تواند رأسا نیز نسبت به مقصد تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط توسط سابقه ارجاعی اعم كره زمين مباشر، شرکاء و معاونین جلاجل یک شاخه رسیدگی انجام خواهد شد.
۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مقصد كيفر يافتن اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باریک.
۹- جلاجل کلیه مناسبت ها رسیدگی به مقصد جرائم مذکور جلاجل لفظ صور دلایل کافی به مقصد تشخیص قاضی دادسرا و یا حق ستان تبار باروح آرامش طلب توقيف معاذاله برخودهموار كردن ختان رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر انجام خواهد شد. این آرامش طلب غیر دايگي اعتراض جلاجل بازگشتن افزونتر خواهد صفت بويناك. هر نوع تغییری جلاجل آرامش طلب، توسط حق ستان رسیدگی کننده لفظ می‌پذیرد.
۱۰- آرای صادره كره زمين این حق ستان به مقصد بغير اعدام، قطعی و واجب شده الاجرا می‌باشد. احکام اعدام توسط مهلت حداکثر ۱۰ دوال دايگي تجدیدنظرخواهی جلاجل دیوان عالی کشور می‌باشد.
۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تمهید و تصویب انجام خواهد شد.
۱۲- این مصوبه تعدادی اختصاصی دوسال كره زمين تاریخ تصویب باانسجام می‌باشد.
والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

صادق آملی لاریجانی

 

بسمه تعالی

توسط پیشنهاد موافقت نگهداری. مقصود آن باریک که كيفر يافتن مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه اعمال گیرد. جلاجل باروح اتقان احکام دادگاهها تمركزفكر واجب شده را توصیه فرمائید.


السلام علیکم و رحمة الله
سیّد علی خامنه‌ای    
     ۹۷/۵/۲۰           

نماهنگ | در را دیدم و روشنایی شدم


۱۳۹۷/۰۵/۱۸

غبارروبی مضجع مطهر حاضربودن ولايت همداستاني (علیه‌السلام)؛

نماهنگ | در را دیدم و روشنایی شدم

همزمان توسط ماه ذی‌القعده و ایام زیارت مخصوص رضوی، مراسم غبارروبی مضجع شریف ثامن الحجج حاضربودن علی پي موسی الرضا (علیهماالسلام)، صبح فردا (پنجشنبه) توسط محضر رهبر شورش اسلامی برگزار شد.
جلاجل این مراسم معنوی بازگشتن تقلید آیات عظام مکارم شیرازی و وحیدخراسانی، و آیت‌الله مصباح یزدی، به مقصد هم مقام هم پياله جمعی كره زمين علما، مسئولین و خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران مدیر زخمي شدن محضر داشتند.
پیشگاه داده ها‌رسانی KHAMENEI.IR مجاور‌هایی كره زمين این مراسم معنوی را جلاجل نماهنگ «در را دیدم و روشنایی شدم» به مقصد قاب تصویر می‌کشد.

 

نماهنگ: در را دیدم و روشنایی شدم

توسط توجه به مقصد پهنای جماعت گريز اینترنت كلاه خود ، می توانید این فیلم را توسط کیفیت های مختلف زیر دریافت
نمایید :


در عرض در عوض كاربرد این فیلم جلاجل سایت و یا وبلاگ كلاه خود می توانید كره زمين کد زیر كاربرد کنید :

جلاجل این
اخبار بخوانید :

حرف‌نگاشت | دیدار جمعی كره زمين فعالان فرهنگی بيرون كره زمين کشور


جلاجل روزهای اخیر جمعی كره زمين فعالان فرهنگی بيرون كره زمين کشور توسط رهبر شورش دیدار کردند که جلاجل عرض اندام آن یکی كره زمين شهرنشيني، دغدغه و نگرانی علاقمندان به مقصد شورش جلاجل آن صیانت مرزها را كره زمين آینده تبیین انجام بده. رهبر شورش جلاجل جواب به مقصد نگرانی این كس كره زمين اقدامات دشمنان گفتند:«نسبت به مقصد اوضاع ما اصلا نگران نباشند، هیچکس هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، مطمئن باشند، هیچ تردیدی جلاجل این صوب صور ندارد؛ این را به مقصد همه بگویید.» مرداد ۹۷

 

نماهنگ | فراموش نشدنی


۱۳۹۷/۰۵/۱۵

نماهنگ | فراموش نشدنی

یکی كره زمين نهال نورسته‌های استثمارگر و استکبار مجاز نيكو دانستن جنایت نسبت به مقصد ملّت‌ها و آحاد قيد به تفصيل باریک. این یکی كره زمين بلایای مهتر استکبار جلاجل دوران جدید یعنی دوران اولین علم باریک. پدید بانشاطشدن ابزارجنگ‌های خطرناک بلای روح ملّت‌های مجتهد شد. مستکبرین در عوض هر انسانی که، تسلیم و پس گردن آن‌ها نباشد هیچ ارزشی قائل نیستند.
۶ اوت اسم باشليق ۱۹۴۵ میلادی – ۱۵ مرداد ۱۳۲۴ – كورس شهر کشورژاپن را آمریکاییها –جلاجل حالی‌که حتی اسب باركش درستی در عوض اعمال این کار نداشتند- توسط بمباران اتمی ازميان رفته کردند؛ مبهوت هزار نفر کشته و چندین روبه رو این‌مبنا نیز جلاجل درافتادن زمان مادام پسفردا ثمار تاثير تشعشات اتمی، معیوب و ويداالخلقه مدير اماكن متبركه شدند.

بیانات حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای که جلاجل این نماهنگ می‌بینید:
«جلاجل کیهان مادام فعلاً دوبار بمباران اتم استعمال شده باریک، هر دوبار هم به مقصدولیی آمریکاییها که پسفردا خودشان را متولّی اسم مكلفی اتمی جلاجل کیهان میدانند! دلشان هم میخواهد که این قضیّه فراموش بشود [امّا] فراموششدنی نیست. این

همه روح انسانها كره زمين بین رفت، برایشان ارزشی نداشت… هر جایی که دستشان برسد و منافعشان اقتضا کند، ایجاب کند، كره زمين جنایت اِتوسط ندارند؛ جنایت توسط قتل، جنایت توسط شکنجه» ۱۳۹۲/۰۸/۲۹

«اینکه فرمود هرچه فریاد دارید، ثمار كله دار آمریکا بزنید، پشتش یک منطق محکم صور دارد. آن منطق این باریک که ازاصل سیاست آمریکا ثمار افزون‌طلبی و دستگاه بافندگي‌اندازی باریک. تاریخ آمریکا جلاجل این ۲۵۰ سالی که كره زمين حيات تازه يافتن آن میگذرد، این را اثر داغ میدهد.» ۱۳۹۵/۰۸/۱۲


 

نماهنگ: نماهنگ | فراموش نشدنی

توسط توجه به مقصد پهنای جماعت گريز اینترنت كلاه خود ، می توانید این فیلم را توسط کیفیت های مختلف زیر دریافت
نمایید :


در عرض در عوض كاربرد این فیلم جلاجل سایت و یا وبلاگ كلاه خود می توانید كره زمين کد زیر كاربرد کنید :

نماهنگ | بلایی به مقصد غيرماذون نقدینگی


۱۳۹۷/۰۵/۱۴

نماهنگ | بلایی به مقصد غيرماذون نقدینگی

حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای:«به مقصد مشکل ديسيپلين بانکی به مقصد‌صفت منسوب به طوس داييّی باید رسیدگی بشود؛ این حرفی باریک که همه میزنند. … جلاجل ديسيپلين بانکی و مشکل نقدینگی‌ای که الان جلاجل کشور صور دارد، ارچه درصورتي كه ما میتوانستیم توسط كمالِ هدایت این نقدینگی به مقصد کارهای معمرين و مفید، کشور را پیش میبردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی صفت بويناك؛ الان یک بلای بزرگی باریک؛ واقعاً یک چیز خیلی خطرناکی باریک.
… این رقم نقدینگی خیلی رقم فوق‌العاده‌ای باریک؛ هم رقمش خیلی فوق باریک، هم رشدش زیاد باریک؛ ۱۵۰۰ هزار میلیارد یک چیز صاحب منصب‌ای باریک.
… به مقصد نگاه خشم آلود منبرها اسم مكلف‌ی بانک‌ها و بخصوص تکیه‌ی روی اسم مكلف‌ی نقدینگی احتیاج دارد به مقصد یک کارگروه دانا، دركّاس، پُرکار، خطرپذیر و نترس؛ دولت یک کارگروهی تشکیل بدهد. … یک کارگروه قویّ فعّالِ ليمو‌وروزکار، معیّن بشوند احكام تعدادی اینکه فکر کنند ببینند توسط اسم مكلف‌ی بانک‌ها و توسط اسم مكلف‌ی نقدینگی چون كهجوری بایستی برخورد کنند؛  بخشهای جذّابی را تعدادی جذب نقدینگی جلاجل نگاه خشم آلود بگیرند که البتّه یک فهرستی به مقصد منبرها داده شده. … نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود به مقصد چشم پول بيگانه و به مقصد چشم طلبه ها و به مقصد چشم مسکن و به مقصد چشم کالاها، که خب طبعاً به مقصد هرگاه که این نقدینگی رو کند و هجوم بیاورد، ابوي آن شهربان درمی‌آید. … البتّه کارگروهی که بخواهند بنشینند و هفته‌ای یک جلسه داشته باشند، فایده‌‌ ندارد؛ باید یک کارگروه دائمِ شب هنگام‌روزی كره زمين آدمهای فعّال تشکیل بشود، بنشینند واقعاً کار کنند، فکر کنند، كله دارِ یک ماه، كورس ماه، سه ماه یک دستور كار‌ی کاری روشنی مشخّص کنند و بیاورند بدهند به مقصد آقای رئیس‌خلق، نحو اقدام داده بشود و علي الفور مشغول عمل بشوند؛ … یعنی یک‌چنین چیزی واجب شده باریک…». ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
پیشگاه داده ها‌رسانی KHAMENEI.IR اسم بزرگواري این بخش كره زمين بیانات رهبر شورش جلاجل نشستی که توسط فراخواني ایشان كره زمين رئیس‌خلق و اعضای هیئت دولت برگزار شد، نماهنگ «بلایی به مقصد غيرماذون نقدینگی» را منتشر می‌کند.

 

نماهنگ: نماهنگ | بلایی به مقصد غيرماذون نقدینگی

توسط توجه به مقصد پهنای جماعت گريز اینترنت كلاه خود ، می توانید این فیلم را توسط کیفیت های مختلف زیر دریافت
نمایید :


ایضاً تعدادی كاربرد این فیلم جلاجل سایت و یا وبلاگ كلاه خود می توانید كره زمين کد زیر كاربرد کنید :