حرف‌نگاشت | دیدار کارگزاران زيارت كعبه


جلاجل وصيد‌‌ی ایام زيارت كعبه ابراهیمی و يكم اعزام زوار بيت اله بیت‌الله‌الحرام به مقصد سرزمین وحی، دستگاه بافندگي‌اندرکاران و کارگزاران زيارت كعبه کشورمان، صبح فردا (دوشنبه) توسط حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای رهبر شورش اسلامی دیدار کردند.
مرکز داده ها‌رسانی KHAMENEI.IR برش‌هایی كره زمين بیانات رهبر شورش را جلاجل این كلكسيون حرف‌نگاشت منتشر می‌کند.

 

دیدار کارگزاران زيارت كعبه


۱۳۹۷/۰۴/۲۵

دیدار کارگزاران زيارت كعبه

جلاجل عسرالنفس‌‌ی ایام زيارت كعبه ابراهیمی و ابتر شدن اعزام زوار بيت اله بیت‌الله‌الحرام به مقصد سرزمین وحی، دستگاه بافندگي‌اندرکاران و کارگزاران زيارت كعبه کشورمان، صبح پسفردا (دوشنبه) توسط حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای رهبر شورش اسلامی دیدار کردند.
 

فیلم کامل دیدار: فیلم کامل بیانات رهبر شورش | دیدار کارگزاران زيارت كعبه

توسط توجه به مقصد پهنای جماعت گريز اینترنت كلاه خود ، می توانید این فیلم را توسط کیفیت های مختلف زیر دریافت
نمایید :


در عرض در عوض كاربرد این فیلم جلاجل سایت و یا وبلاگ كلاه خود می توانید كره زمين کد زیر كاربرد کنید :

گزیده دیدار: سیاست شیطانی و خبیث «خريطه‌ی مئه» هرگز شكل پذيري پیدا نخواهد انجام بده

توسط توجه به مقصد پهنای جماعت گريز اینترنت كلاه خود ، می توانید این فیلم را توسط کیفیت های مختلف زیر دریافت
نمایید :

سرچشمه برکات


‘);
});
}
});
}else
$(‘.totalNum span’).textual content($(‘#main-photo-stage li’).size);
});

اسم باشليق
۱۳۹۷

0 دیدگاه /توسط

«تسلیم» یا «ایستادگی»؛ خرجیی کدام زیادتر باریک؟


۱۳۹۷/۰۴/۲۱

ص فآرايي پیروزی جلاجل مقابل عدو

«تسلیم» یا «ایستادگی»؛ خرجیی کدام زیادتر باریک؟

ملت کشورایران كره زمين اسم باشليق‌های پیش كره زمين پیروزی شورش اسلامی همين باروح دشمنی و توق‌گری قوچ‌های استعمارگر و مستکبر و مشخصاً دولت آمریکا بوده و این دشمنی پشت بام كره زمين پیروزی شورش نیز آدم كردن یافته باریک. جلاجل مقابل این دشمنی‌ها همين كورس تفکر «ایستادگی» و «رفق كردن» جلاجل داخل کشورمان مطرح بوده باریک. رهبر شورش اسلامی توسط اتکاء ثمار تجربیات تاریخی ملت کشورایران، معتقدند «رفق كردن» خرجیای به مقصد‌مراتب زیادتر و دردناک‌نمناك كره زمين «ایستادگی» جلاجل مقابل زورگویی‌ها داشته و دارد؛ و در عرض ایستادگی جلاجل مقابل توق‌ی عدو، دستاوردها و موفقیت‌های مهمی در عوض ملت کشورایران جلاجل پی خواهد داشت. پیشگاه داده ها‌رسانی KHAMENEI.IR جلاجل یادداشت زیر به مقصد تبیین این گزاره ثمار ازاصل بیانات حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای تاديه شده باریک.

جلاجل این
اخبار بخوانید :

عکس / دیدار جانبازان تشكيلات سياسي‌الله کشورلبنان


‘);
});
}
});
}else
$(‘.totalNum span’).textual content($(‘#main-photo-stage li’).size);
});

اسم باشليق
۱۳۹۷

0 دیدگاه /توسط

غارتگران حیا


‘);
});
}
});
}else
$(‘.totalNum span’).textual content($(‘#main-photo-stage li’).size);
});

اسم باشليق
۱۳۹۷

0 دیدگاه /توسط

به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله ۱۴۱ | هنگام ولادت مطالبه منوي‌ها


۱۳۹۷/۰۴/۲۰

به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله ۱۴۱ | هنگام ولادت مطالبه منوي‌ها

* صدوچهل‌ویکمین شماره به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله منتشر شد.

* جلاجل هفته‌ی ماضي، به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله جلاجل مطلبی باعنوان «افشای به هدف نخوردن مغرب‌گرایان» به مقصد افشای به هدف نخوردن رسانه‌ای جدیدی که این جریان يكم کرده، وام گذاري. جریانی که مادام پسفردا نتوانسته باریک در عوض گدازش مشکلات کشور کاری کند و به مقصد پي‌عقد كردن رسیده باریک. حلول كننده، این هفته، به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله جلاجل نطاق هفته‌ی كلاه خود توسط ديباچه «هنگام ولادت مطالبه منوي‌ها» به مقصد این سؤال می‌پردازد که نیروهای مؤمن و انقلابی، اسم ابله می‌توانند پیمان موجود را به مقصد جای تهدید، تبدیل به مقصد یک مجال مهلت استثنائی در عوض جبهه‌ی شورش کنند؟ جلاجل بخشی كره زمين اسم ستيزه گر چنین می‌خوانیم: ارچه «لشگر نیروهای مؤمن و  انقلابی»، به مقصد جای انزوا و ناامیدی، واصل میدان شده و مطالبه‌ی منوي‌ها و تکرار آن را ثمار كله دار دستگاه بافندگي بگیرند، آنك باریک که می‌توان كره زمين پیمان موجود، فرصتی استثنائی در عوض شورش اسلامی به مقصد‌صور آورد. این بدون شك مطالبه‌ای باریک که رهبر شورش جلاجل دیدار امسال كلاه خود توسط دانشجویان، صراحتا آن را اعلام کردند: «ما پسفردا جلاجل جامعه‌مان نیاز مبرم داریم به مقصد اینکه منوي‌ها را همواره تکرار کنیم، همواره بگوییم، همواره روی آن کار کنیم، همواره مطالبه کنیم… مطالبه‌گری منوي‌ها كره زمين آن چیزهایی باریک که كره زمين آن نباید دستگاه بافندگي برداشت. ارچه درصورتي كه این حجم عظیم و وسیع تهاجم به مقصد افکار عمومی كره زمين صیانت ايمن سازيّ شورش توسط این مطالبه‌گری‌ها مواجه نشود، قطعاً ویرانگری خواهد انجام بده. یادآوری منوي‌ها، مطرح وزیر ها منوي‌ها، دوست داشتني منوي‌ها‌، طلبکاری نسبت به مقصد تحقّق این منوي‌ها یک مانعّی باریک جلاجل مقابل تخریب افکار عمومی و فضاهای نخبگانی و فضاهای مدیریتی… اینجا یک لشکری كره زمين بالنتيجه‌های مؤمن و انقلابی واجب شده باریک که واصل میدان بشوند، مطالبه کنند منوي‌ها را و خودشان کمک کنند به مقصد تحقّق این منوي‌ها.»(۱۳۹۷/۰۳/۰۷)

* ایضاً «مادام شهواني دارید باید به مقصد این مردم خدمتگزاري کنید» ديباچه داده ها‌نگاشت این هفته نشریه باریک که به مقصد توصیه‌های رهبر شورش به مقصد مسئولین در عوض خدمتگزاري به مقصد مردم تاديه شده باریک.

* هشتم فروردین ماه اسم باشليق ۹۶ رهبر شورش جلاجل جمهور برگزارکنندگان نمایشگاه آثار هنری واقعه‌ی مسجد گوهرشاد موجودي شدند و دقایقی را درزمينه واقعه مسجد گوهرشاد به مقصد سخنرانی پرداختند. به مقصد همین صوب به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله بخشی كره زمين این بیانات را به مقصد‌مناسبت سالروز این واقعه در عوض اولین شهرستان بار منتشر می‌کند.

* هنگامی یک شغل هامشاغل یا تصمیم نسنجیده موج گرانی را تحریک می‌کند، قانون غیرقابل تغییر پروردن، توسط مفسدین برخورد كريه بشود مادام اکثر مردم عاطل ایمنی کنند، گدازش مشکلات اقتصادی جلاجل دستگاه بافندگي آقای رئیس‌خلق و تیم اوست، مسئولین كره زمين تکبر نسبت به مقصد مردم اجتناب کنند، حرکت شورش اسلامی به مقصد چنین صبری نیاز دارد، باید اخلاق انسانی را جلاجل خودمان تقویت کنیم، نسا‌ها می‌توانند خستگی مردها را كره زمين پريان‌كندو بیرون کنند و… عناوین بخش‌های افزونتر نشریه به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله باریک که مخاطبین گرامی می‌‌توانند توسط مرحله ها به مقصد نشریه این موضوع ها را باروح مطالعه آرامش طلب دهند.

* صدوچهل‌ویکمین شماره‌ی به هدف نخوردن تشكيلات سياسي‌الله به مقصد روح رسا شهید مسعود منفردنیاکی پیشکش شده باریک.

نسخه‌ی PDF نشریه جلاجل سه نسخه‌ی تابلوی اعلانات، A۴ صوب مطالعه و A۳ در عوض چاپ و تکثیر روی خروجی جایگاه KHAMENEI.IR آرامش طلب گرفته و عموم امت تشكيلات سياسي‌الله می‌توانند آن را چاپ و جلاجل محافل انقلابی، نمازهای جمعه، هیئت‌های مذهبی و جایگاه‌های بسیج توزیع کنند.
 

خلأ آن گونه را مالامال آبادی


‘);
});
}
});
}else
$(‘.totalNum span’).textual content($(‘#main-photo-stage li’).size);
});

اسم باشليق
۱۳۹۷

0 دیدگاه /توسط

بیانات جلاجل مراسم دانايي‌آموختگی دانشجویان دانشگاه ولايت حسین (علیه‌السلام)


۱۳۹۷/۰۴/۰۹

بیانات جلاجل مراسم دانايي‌آموختگی دانشجویان دانشگاه ولايت حسین (علیه‌السلام)

مراسم دانايي‌آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه ولايت حسین (علیه‌السلام) صبح فردا (شنبه) توسط محضر و سخنرانی حاضربودن آیت‌الله خامنه‌ای فرمانده کل قوا برگزار شد.
 

فیلم کامل دیدار: فیلم کامل بیانات رهبر شورش | جلاجل مراسم دانايي‌آموختگی دانشجویان دانشگاه ولايت حسین (ع)

توسط توجه به مقصد پهنای جماعت گريز اینترنت كلاه خود ، می توانید این فیلم را توسط کیفیت های مختلف زیر دریافت
نمایید :


در عرض در عوض كاربرد این فیلم جلاجل سایت و یا وبلاگ كلاه خود می توانید كره زمين کد زیر كاربرد کنید :

گزیده دیدار: نمط دیدن رهبر شورش كره زمين یگان‌های موجودي جلاجل مراسم دانايي آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه ولايت حسین

توسط توجه به مقصد پهنای جماعت گريز اینترنت كلاه خود ، می توانید این فیلم را توسط کیفیت های مختلف زیر دریافت
نمایید :

داده ها‌نگاشت | چادرپوش فصل مبارزه؛ همرزمان حسین علیه‌السلام


‘);
});
}
});
}else
$(‘.totalNum span’).textual content($(‘#main-photo-stage li’).size);
});

اسم باشليق
۱۳۹۷

0 دیدگاه /توسط