بیانات جلاجل دیدار مسئولان ديسيپلين و سفرای کشورهای اسلامی

[ad_1]

جلاجل سالروز برانگيخته شدن پیامبر اکرم (صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم)

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم (۱)
و الحمدلله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا ابی‌القاسم‌ المصطفیٰ محمّد و علی عقاب الطّیّبین الطّاهرین و صحبه المنتجبین و منبرها تبعهم باحسان الی یوم الدّین.

 تبریک ناموس میکنم عید مهتر و بی‌نظیر برانگيخته شدن پیامبر اکرم را به مقصد همه‌ی حضّار شریف، میهمانان عزیزی که جلاجل جمهوری اسلامی هستند و سفرای شریف کشورهای اسلامی و همه‌ی ملّت کشورایران و همه‌ی مسلمانان مجتهد و به مقصد همه‌ی آزادگان كره ارض.

 بعثت بسته‌ی یگانه و بی‌نظیری باریک که حقیقتاً هیچ بسته‌ی دیگری جلاجل تاریخ ناس به مقصد اهمّیّت و عظمت بعثت پیغمبر صور ندارد. بعثت پیغمبر، عزايم رحمت پروردگار ثمار بنی‌ناس و انسانیّت صفت بويناك. فرستادن پیامبران، فرستادن پیغمبران در عوض هدایت بشقاب، در عوض رساندن بشقاب به مقصد نقالي كردن‌ی عزايم، مهتر‌ترین رحمت پروردگار جلاجل حقّ ناس باریک و عزايم این حرکت جلاجل بعثت پیغمبر اکرم صفت بويناك. راهی ثمار روی ناس گشوده شد که این راه مادام آخركار کیهان، این قوچ را و ظرفیّت را دارد که ناس را پیش ببرد، همچنان‌که كره زمين آن سنه مادام مضاعف سازي، انسانیّت پیش رفته باریک؛ فکر بشقاب، هوش بشقاب، عدیده كره زمين حقایقی که ادیانْ متکفّل تبیین آن بودند، جزو عرف جامعه‌ی بشری شده باریک و بحمدالله دلهای آحاد ناس به مقصد سمت معنویّات میل و گرایش پیدا کرده باریک.

 جلاجل بعثت آنچه گزيدهّ موضوع بحث باریک عبارت باریک كره زمين شهر توحید؛ شهر توحید یعنی عبودیّت خدای متعال به مقصد‌لفظ انحصاری؛ یعنی هواها، هوسها، شهوتها، غضبها ثمار زندگی بشقاب حاکم نباشد؛ یعنی دیکتاتوری‌ها، استبدادها، منیّتها سازمان‌کننده‌ی زندگی بشقاب نباشند؛ منشأ مدیریّت زندگی بشقاب عبارت باشد كره زمين علم الهی و قوچ الهی و رحمت الهی و فیض الهی و هدایت الهی؛ این معنای شهر توحید باریک. جلاجل درجه‌ی اوّل همه‌ی آن کسانی که توسط منیّت كلاه خود، توسط تکبّر كلاه خود، توسط ديكتاتوري كلاه خود، توسط تاريكي ها كلاه خود میخواهند ثمار امور جامعه‌ی بشری و جوامع بشری تسلّط پیدا کنند، توسط شعار شهر توحید خلف‌ضربت ديده میشوند، لذا دشمنی میکنند. وَ کَذٰلِکَ جَعَلنا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا شَیاطینَ الإِنسِ وَالجِنِّ یوحی بَعضُهُم إِلىٰ بَعضٍ زُخرخرهُفَ القَول گشتنِ غُرورًا؛(۲) همه‌ی پیغمبران توسط صاحبان زر و قسر،‌ توسط مستبدّان مجتهد،‌ توسط زورگویان مجتهد، ‌توسط فراعنه‌ی مجتهد روبه‌رو شدند، مواجه شدند و توسط‌ ايشان مبارزه کردند. غير مبارزه‌ی حق، باطل مجبور به مقصد خلف‌نشینی نمیشود. اینکه بشریّت روزبه‌سنه كره زمين اوّل تاریخ ناس مادام پسفردا به مقصد معارف الهی نزدیک شده و نزدیک‌نمناك شده باریک، به مقصد‌خاطره ها مبارزه باریک؛ چون حق باید مبارزه کند. الَّذینَ آمَنوا یُقاتِلونَ فی سَبیلِ اللَّهِ وَالَّذینَ کَفَواقعي یُقاتِلونَ فی سَبیلِ الطّاغوتِ؛(۳) غير مبارزه‌ی توسط مستبدّان و زورگویان و بدخواهان ناس و ظالمین و ستمگران نمیشود حق را پیش سرما؛ مبارزه واجب شده باریک و پیغمبران این کار را کردند؛ و شهر توحید، متضمّن کلّیّات و علوم شرعي و خطوط اصلی این مبارزه باریک.

 «لااله‌الّا‌الله» صرفاً یک اسم مكلف‌ی اعتقادی و ذهنی محض نیست؛ «لااله‌الّا‌الله» منشأ اجاره دهنده باریک، منشأ عمل باریک. همین دولت اسلامی‌ای که آقای رئیس‌خلق اشاعت کردند که جلاجل مدینه به مقصد صور آمد، احتمالاً كره زمين «لااله‌الّا‌الله» باریک؛ یعنی حکومت به استثناي به مقصد دستگاه بافندگي خدای متعال و مبعوثین پروردن، جلاجل ادیان الهی معنی ندارد؛ در عوض همین هم به مقصد‌مجرّدی که پیغمبر فرمود: قولوا لا اِلٰهَ‌ اِلَّا ‌اللهُ تُفلِحوا،(۴) صاحبان زر و قسر جلاجل بدون شك محیط مسدود و کوچک مکّه جلاجل مقابل او صف‌آرایی کردند؛ پس ازآن جلاجل مدینه که دولت اسلامی تشکیل شد، نيرنگ ساز حکومتها و امپراتوری‌ها و قدرتهای جهانی جلاجل مقابل اسلام صف‌آرایی کردند؛ این صف‌آرایی كره زمين سنه اوّل مادام پسفردا صور داشته باریک و كره زمين سنه اوّل مادام پسفردا، خلف‌نشینی جلاجل این مصاف، سرنوشت باطل بوده باریک و پیشروی، سرنوشت حق بوده باریک. بدون شك جمعیّت محدودی که جلاجل مکّه توسط آن تراكم زندگی میکردند، پسفردا یک جامعه‌ی عظیم بشری باریک توسط افتخارات فراوان، توسط امکانات فراوان و توسط امید فراوان و توسط آینده‌ی شيوا. این را باید فهمید: مامّت اسلامی باید كره زمين بُن دندانه دندانه به مقصد شهر توحید برگردد.

 ما ارچه درصورتي كه به مقصد شهر توحید باوري داریم، نمیتوانیم زیر شهر بار قسر برویم، نمیتوانیم زیر شهر بار تاريكي ها برویم، نمیتوانیم جلاجل مقابل ستمكار نَایستیم، این طبیعت شهر توحید باریک. اینکه جمهوری اسلامی اعلام میکند که هر مكان مظلومی هست و نصرتی واجب شده باریک، ما آنجا حاضریم، به مقصد‌خاطره ها این باریک؛ اینکه ما روی اسم مكلف‌ی کشورفلسطین این‌جور اصرار داریم، به مقصد‌خاطره ها این باریک. چون لازمه‌ی شهر توحید این باریک که بشقاب جلاجل مقابل زورگویی ستمكار به مقصد ستم كشيده بِایستد؛ حقیقت شهر توحید این باریک و بعثت این را به مقصد ما یادآوری میکند؛ و این مطمئنّاً اولین هم دارد. فعلاً البتّه فشارها ثمار روی مردم کشورفلسطین جلاجل این ایّمام و ایّمام ماضي -جلاجل این هفتاد اسم باشليق- فراوان بوده باریک مامّا شما حيف وميل شدن کنید که بدون شك جمعیّت ستم كشيده محدودی که صهیونیست‌ها توانستند به مقصد‌آسانی ثمار ايشان چيرگي يافتن پیدا کنند و یک ملّت را كره زمين کشور خوش خدمتي كردن بیگانه کنند و دستش را کوتاه بکنند و ثمار آن کشور مسلّط بشوند، بدون شك ملّت ضعیف، پسفردا تبدیل شده باریک به مقصد یک کشورفلسطین قدرتمند که حکومت صهیونیستی را تهدید میکند و حکومت صهیونیستی جلاجل وجدها‌ی توسط آن عاطل طفره میکند، عاطل عجز میکند؛ و غير تردید فلسطینی‌ها ثمار صهیونیست‌ها منتصر خواهند شد و کشورفلسطین به مقصد دستگاه بافندگي فلسطینی‌ها برخواهد گشت.

 ایستادن ما جلاجل کنار رديف نظامي‌های مقاومت، جلاجل شهربان‌ی مغرب آسیا به مقصد همین دلیل باریک. محضر ما جلاجل کشورسوریه، جلاجل مقابله و وجدها‌ی توسط تروریست‌هایی که آمریکا و عوامل آمریکا جلاجل شهربان به مقصد صور آورده بودند، به مقصد این دلیل باریک. اینکه كلام بشود «جمهوری اسلامی کشورایران توسعه‌بستگاه باریک، میخواهد فلان‌مكان را تصرّف کند»، اینها حرفهای ناساز و بی‌بامعني و خلاف واقع و دروغی باریک؛ خير، ما قصد توسعه و نگاه توسعه‌طلبی به مقصد هیچ نقالي كردن‌ای كره زمين کیهان نداریم؛ احتیاج هم نداریم، بحمدالله کشور مهتر، پررونق و پرظرفیّتی جلاجل اختیار ملّت کشورایران باریک. [این حضور] به مقصد‌خاطره ها این باریک که جلاجل شهربان‌ی کشورسوریه، جلاجل مغرب آسیا، مقاومت جلاجل مقابل تاريكي ها صور داشت و صور دارد؛ به مقصد این دلیل ما آنجا محضر پیدا کرده‌ایم. لذا حيف وميل شدن میکنید که به مقصد توفیق الهی، [جبهه‌ی] مقاومت به مقصد برکت کمکهایی که شد و به مقصد برکت شجاعتی که نیروهای سوری داشتند، توانستند ثمار تروریست‌های حمایت‌شده بلکه به مقصد‌وجودآمده‌ی به مقصد‌ولی‌ی آمریکا و غربی‌ها و مزدورانشان جلاجل شهربان -مثل سعودی و مثل اینها- چيرگي يافتن پیدا کنند، ايشان را شکست بدهند.

 بدون شك کسانی که چالاک كره زمين داعش آشکار و غیر آشکار حمایت میکردند، پسفردا ادّعا میکنند که جلاجل مقابله‌ی توسط ايشان محضر داشته‌بضع و ايشان را شکست داده‌بضع؛ آن‌هم بدروغ! چنین چیزی نیست، ايشان هیچ دخالتی نداشته‌بضع. جلاجل این نطقی که رئیس‌خلق آمریکا(۵) همین تا چه وقت ساق دست قبل كره زمين این انجام بده، میگوید که «ما توانستیم داعش را جلاجل کشورسوریه شکست بدهیم»؛ دروغ باف واضح و فاضح!(۶) ايشان آنجایی که واجب شده دانستند، واصل شدند و کمک کردند؛ آنجایی که عناصر اصلی داعش جلاجل محاصره بودند، واصل شدند و ايشان را نجات دادند. قبل [از آن] هم جلاجل ایجاد داعش، ايشان مؤثّر بودند؛ توسط زروسيم سعودی و امثال سعودی، ايشان توانستند این موجودات خبیث را به مقصد ‌صور بیاورند و به مقصد روح ملّت کشورعراق و کشورسوریه بیندازند؛ ولي «مقاومت» جلاجل مقابل آمریکا و جلاجل مقابل عوامل آمریکا توانست این كورس کشور را نجات بدهد؛ پس ازآن كره زمين این هم همین‌جور.

 این هجوم بردن‌ی سحار دیشب به مقصد کشورسوریه یک جنایت باریک!(۷) بنده صریحاً اعلام میکنم رئیس‌خلق آمریکا، رئیس‌خلق کشورفرانسه(۸) و بار اول‌به ‌دست آوردن انگلیس(۹) جنایتکارند و جنایت کردند! البتّه طَرْفی هم نخواهند عقد كردن، سودی هم نخواهند سرما؛ همچنان‌که جلاجل این سالهای ماضي جلاجل کشورعراق، جلاجل کشورسوریه، جلاجل کشورافغانستان محضر پیدا کردند و كره زمين این قبیل جنایات اعمال دادند و هیچ سودی هم نبردند. همین تا چه وقت سنه قبل كره زمين این، رئیس‌خلق آمریکا گفت که هفت تریلیون ما مصرف کرده‌ایم جلاجل شهربان‌ی مغرب آسیا -به مقصد‌گفت او خاورمیانه- و هیچ‌چیز گیرمان نیامد؛ مستقيم میگوید، چیزی گیرشان نیامده. پس ازآن كره زمين این هم آمریکا بداند، هرچه مصرف کند، هرچه مبارزه بکند، قطعاً جلاجل این شهربان هیچ‌چیز گیرش نخواهد آمد.

 جلاجل مقابل این پيشامدها، ما باید بیدار بشویم، ما باید حس هاّ خودمان را جمهور کنیم؛ ملّتهای اسلامی، کشورهای اسلامی، دولتهای مسلم بایستی هیبت بیندوزند، باید بفهمند چون كه دارند میکنند. اینها میخواهند به مقصد مامّت اسلامی ضربه بزنند؛ تيرخور احكام کشور کشورسوریه یا کشور کشورعراق یا کشور کشورافغانستان نیست؛ تيرخور، محضر اسلام جلاجل این شهربان باریک؛ به مقصد این میخواهند صدمه بزنند. کشورهای اسلامی بفهمند این بامعني را؛ دولتهای اسلامی خودشان را جلاجل خدمتگزاري منوي ها آمریکا و بعضی کشورهای غربیِ بيش آرامش طلب ندهند. این افتخاری نیست در عوض یک کشور مسلم که رئیس‌خلق آمریکا علناً بگوید «ما نگاه میکنیم به مقصد ثور شیرده»! به مقصد اینها به مقصد اشاره با گوشه چشم ثور شیرده نگاه میکند؛ این سربلندي باریک؟ جلاجل همین تبلیغاتِ انتخاباتیِ اخیر جلاجل اسم باشليق ماضي، همین رئیس‌خلق کنونی آمریکا این شغل هامشاغل را گفت؛ گفت ما به مقصد سعودی‌ها به مقصد اشاره با گوشه چشم ثور شیرده نگاه میکنیم! سرافكندگيّت كره زمين این زیادتر؟ در عوض یک دولت، در عوض یک ملّت، سرافكندگيّت كره زمين این بالاتر؟ پولش را بگیرند، پس ازآن به مقصد‌ديباچه ثور شیرده او را جرم بخش بکنند، به مقصد او توهین بکنند؛ سرافكندگيّت یک کشور و یک دولت زیاد كره زمين این نمیشود؛ اسلام توسط این سرافكندگيّتها پرخيده باریک. وَلِله العِزَّةُ وَلِرَسولِه! وَلِلمُؤمِنین؛(۱۰) ارچه مؤمن باشند، باید عزیز باشند؛ این ذلیل توافق داشتن نشانه‌ی این باریک که اینها ایمان ندارند، مؤمن نیستند، دروغ باف میگویند، همچنان‌که اربابانشان دروغ باف میگویند. رئیس‌خلق آمریکا میگوید «ما به مقصد کشورسوریه هجوم بردن کرده‌ایم در عوض مبارزه‌ی توسط به مقصد کار جابه جايي ابزارجنگ شیمیایی»! این شغل هامشاغل دروغ باف باریک؛ ايشان [هستند که] توسط به مقصد کار جابه جايي ابزارجنگ شیمیایی -خير ابزارجنگ شیمیایی و خير هر جنایت دیگری علیه بشریّت- مخالفتی ندارند؛ الان يوميه کشوریمن دارد بمباران نگهداری، اینها دارند حمایت میکنند؛ جلاجل نواحي مختلف مجتهد، مسلمانها زیر تراكم آرامش طلب میگیرند، اینها كره زمين آن ستمكار حمایت میکنند و به مقصد او کمک میکنند؛ اینها كره زمين اینکه مردمی سختي ببرند، وجع بکشند، مضطرب نمیشوند. همینها كره زمين صدّمام جنایتکار پشتیبانی کردند، حمایت کردند؛ هزاران نفر كره زمين مردم کشورایران و کشورعراق به مقصد‌ولی‌ی ابزارجنگ شیمیایی‌ای که صدّمام به مقصد کار سرما ازميان رفته شدند یا آسیب دیدند؛ هنوز جلاجل بین مردم ما جوانهایی که آن سنه آسیب دیدند صور دارند، محضر دارند و سختي میبرند. اینها پرخيده [سلاح شیمیایی] نیستند؛ اینها به مقصد‌خاطره ها منوي ها استعماری و دیکتاتوریِ بین‌‌المللیِ خودشان واصل اقدام میشوند و متّهم میکنند این و آن را به مقصد دیکتاتوری، [درحالی‌که] خودشان دیکتاتور بین‌المللی‌بضع. البتّه دیکتاتورها و مستبدّین جلاجل هیچ جای کیهان کامیاب نخواهند شد، اینها هم کامیاب نخواهند شد و مسلّماً آمریکا جلاجل منوي ها كلاه خود جلاجل این شهربان و جلاجل هر شهربان‌ای که تاريكي ها بکند، شکست خواهد خورد و قطعاً ملّتها پیروز خواهند شد و ان‌شاءالله جلاجل این شهربان هم همین‌جور خواهد صفت بويناك.

 ملّت ما بحمدالله ایستاده باریک؛ ملّت کشورایران، توسط هیبت‌ی چهل‌ساله‌ی كلاه خود، جلاجل مقاومت و ایستادگی پایدار باریک. ما این را امتحان کرده‌ایم: جلاجل مقابل عدو، «خلف‌نشینی» مشوّق عدو باریک؛ جلاجل مقابل عدو، «ایستادگی» موجب خلف رفت عدو باریک. وَلَو قاتَلَکُمُ الَّذینَ کَفَواقعي لَوَلَّوُا الاَدبارَ ثُمَّ لایَجِدويدنَ وَلِیًّا وَلا نَصیرًا × سُنَّةَ اللهِ الَّ‌تی قَدخَلَت مِن قَب‌ـلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبدیلا؛(۱۱) این صحنهّت الهی باریک: اگرچنانچه جلاجل مقابل تاريكي ها و ديكتاتوري و زورگویی و خباثتها و جنایتهای جنایتکارانِ مجتهد بِایستید، قطعاً مجبور به مقصد خلف‌نشینی میشوند؛ این قرآن کریم باریک که به مقصد‌ديباچه یک صحنهّتِ قطعیِ تاریخ و صحنهّت الهی كره زمين این یاد میکند، و این صحنهّت ان‌شاءالله عملی خواهد شد. و امیدواریم ملّت کشورایران، ملّت کشورسوریه، ملّت کشورعراق، ملّت ستم كشيده کشورفلسطین، ملّت کشمیر و کشورمیانمار و همه‌ی مناطقی که جلاجل کیهان مسلمانها زیر تراكم هستند، ان‌شاءالله جلاجل آینده‌ی خير‌آن ميزان دوری به مقصد موفّقیت دستگاه بافندگي پیدا بکنند و ان‌شاءالله بتوانند دشمنان را خلف بزنند. پروردگارا! به مقصد محمّد و خاندان ها محمّد ارواح طیّبه مقصد‌ی شهدا -شهدای راه حقّ و حقیقت- و روح مطهّر ولايت قيد جوان مردانه را كره زمين لطف و فیض كلاه خود سیراب بگردان.

وشتّلام علیکم و‌ رحمة‌الله و‌ برکاته

۱) جلاجل ابتدای این دیدار، زيارت كعبهّت‌الاسلام والمسلمین زيبايي روحانی (رئیس‌خلق) مطالبی تبیین انجام بده.
۲) سوره‌ِی كزم، بخشی كره زمين آیه‌ی ۱۱۲؛ «و بدین‌نوع براى هر پیامبرى، دشمنى كره زمين شیطانهاى اِنس و اجنه برگماشتیم؛ بعضى كره زمين ايشان به مقصد بعضى، براى فریب [یکدیگر]، گفتاري آراسته آبستن كردن میکنند …»
۳) سوره‌ی نساء، بخشی كره زمين آیه‌ی ۷۶
۴) بحارالانوار،ج ۱۸، ص ۲۰۲
۵) دونالد ترامپ
۶) حيا‌آور، ننگین
۷) اشاعت به مقصد هجوم بردن‌ی هوایی آمریکا به مقصد کشورسوریه توسط همراهی انگلیس و کشورفرانسه
۸) امانوئل مکرون
۹) ترزا می
۱۰) سوره‌ی منافقون، بخشی كره زمين آیه‌ی ۸؛ «… و عزتّت كره زمين آنِ پروردن و كره زمين آنِ پیامبر او و كره زمين آنِ مؤمنان باریک. …»
۱۱) سوره‌ی فتح، آیات ۲۲ و ۲۳؛ «و ارچه کسانى که کافر شدند، به مقصد كلنجار توسط شما برخیزند، قطعاً خلف وعده خواهند انجام بده، و افزونتر یار و یاورى نخواهند یافت. صحنهّت الهى كره زمين پیش همین بوده، و جلاجل صحنهّت الهى هرگز تغییرى نخواهى یافت.»

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *